24 نوامبر 2020 - 15:15

بهره برداری از 10 اقامت گاه بوم گردی در سال 97

28 دسامبر 2017 - 08:30 dsfr.ir/3m8yf

بهره برداری از 10 اقامت گاه بوم گردی در سال 97
toiran361.ir
اقامتگاه بومگردی

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان از بهره برداری 10 اقامت گاه بوم گردی تا تیرماه سال آینده در شهرستان ابهر خبر داد.

یحیی رحمتی در نخستین جلسه شهرستانی حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، با تاکید بر این که به جد پیگیر قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق شهری و روستایی هستیم، ادامه داد: در همین راستا اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان اقدام به آموزش بیش از 40 راهنمای گرشگری کرده است.

این مسئول با یادآوری این که در حوزه اشتغال، سرمایه گذاران می توانند هم در بحث صنایع دستی و هم گردشگری با سرمایه گذاری در روستاها از اعتبارات صندوق توسعه ملی استفاده کنند، اظهار کرد: برای نخستین بار است که از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی ۱۰ درصد اعتبار برای صنایع دستی و ۱۰ درصد نیز برای حوزه گردشگری در نظر گرفته شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان با اشاره به این که در حال حاضر ۴۷۸ نفر صنعت گر فعال در این شهرستان داریم که ۲۶۱ نفر از این تعداد بیمه شده اند، خاطرنشان کرد: لازمه استفاده از پتانسیل شهرستان ابهر در زمینه صنایع دستی، شناسنامه دار کردن تولیدات است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1