استاندار اصفهان تاکید کرد

جهش بزرگ در صنایع دستی ایران

12 ژوئن 2017 - 14:00 dsfr.ir/vr4q6

جهش بزرگ در صنایع دستی ایران
عبدالرضا درویش
برنامه ریزی برای بزرگ ترین رویداد تاریخ صنایع دستی

شرایط #ایران به دلیل دارا بودن نیمی از صنایع دستی دنیا، برای جهش بزرگ در راه #توسعه صنایع دستی کاملا مهیا است.

"استاندار اصفهان"

به گزارش «ایسنا»، رسول زرگرپور در آیین تجلیل از حامیان، کارآفرینان صنایع دستی استان اصفهان و پیشکسوتان تزئینات وابسته به معماری خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی ایران و جهان، دیگر نگاه صرف تزئیناتی به صنایع دستی وجود ندارد، بلکه کشورها قدم در راه توسعه صنایع دستی گذاشته اند.»

وی اضافه کرد: «توجه ویژه به صنایع دستی در برنامه ششم توسعه، توجه ویژه به روستاهای هدف گردشگری و صنایع دستی کشور و پیگیری مجدانه دولت به واسطه مجلس در جهت ضابطه مند کردن قوانین مربوط به صنایع دستی، راه را برای توسعه هنرهای سنتی هموارتر خواهد ساخت و اشتغال، کارآفرینی و ارزآوری را به دنبال دارد.»

زرگرپور خاطرنشان کرد: «در این راه باید مواردی از جمله راه اندازی کارگاه های بزرگ صنایع دستی، فعال کردن کمیته های بزرگ صادرات، توجه به شهرک های صنایع دستی به عنوان یک صنعت سبز، فراهم آوردن حضور مراکز رشد و دانش بنیان در حوزه صنایع دستی، فراهم آوردن زمینه شناخت بازارهای جدید صنایع دستی و اعمال سیاست های هدفمند به منظور حضور هنرمندان فعال صنایع دستی در بازارهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد.»

در این مراسم سرپرست معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان نیز با تاکید به اهمیت موضوع بوم گردی به عنوان مکمل صنایع دستی، تصریح کرد: «گردشگری و صنایع دستی دو مقوله بنیادین در مباحث اقتصاد مقاومتی به حساب می آیند.»

جعفر جعفرصالحی با بیان اینکه 42 فروشگاه استان نشان اعتماد دریافت کرده اند، ادامه داد: «ادعا داریم که میدان نقش جهان اصفهان عاری از مصنوعات صنایع دستی است.» وی همچنین ابراز امیدواری کرد که روستای مهرگرد در استان اصفهان به عنوان روستای جهانی صنایع دستی معرفی شود. به گفته جعفرصالحی، طی سال گذشته، شهرستان شهرضا به عنوان شهر ملی سفال ثبت شد. کلنگ شهرک صنایع دستی شهرضا نیز اواخر سال گذشته به زمین زده شده است.

1