هرگونه بهره برداری از تالاب ها ممنوع شد

19 آوریل 2017 - 15:00 dsfr.ir/nd431

هرگونه بهره برداری از تالاب ها ممنوع شد
سینا پرس
هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها شود را ممنوع شد

نمایندگان #مجلس شورای اسلامی هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران #تالاب ها شود را ممنوع کردند.

به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس کلیات لایحه حفاظت، احیا و مدیریت تالاب های کشور را با 130 رأی موافق، 20 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر تصویب کردند.

نماینگان مجلس همچنین با تصویب ماده 1 این لایحه مقرر کردند هرگونه بهره برداری و اقدامی که منجر به تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها شود، ممنوع است.

بر اساس این مصوبه مرجع تشخیص تخریب و آلودگی غیرقابل جبران سازمان حفاظت محیط زیست است.

در تبصره این ماده نیز مقرر شد: دستورالعمل تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها حداکثر ظرف مدت 6 ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد تا مبنای عمل سازمان مذکور و تمامی مراجع ذی ربط قرار گیرد.

این دستورالعمل باید متضمن حفظ و احیاء تالاب های کشور باشد.

1