13 آوریل 2024 - 09:18
ابهری خبر داد؛

ایرادات یونسکو برای ثبت پرونده مثنوی در حافظه جهانی برطرف شد

13 ژوئیه 2015 - 14:00 dsfr.ir/j76ns

ایرادات یونسکو به پرونده «مثنوی معنوی» که نسخه هایی از آن از طرف ایران برای ثبت در برنامه حافظه جهانی پیشنهاد شده بود، از طرف کشورمان برطرف شد.

حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی احمدی ابهری نایب رئیس کمیته ملی حافظه جهانی، درباره آخرین وضعیت بررسی پنج اثر ایرانی شامل نسخه هایی از کلیات سعدی، مثنوی معنوی، المسالک و الممالک استخری، الابنیه عن الحقایق الادویه و سفرنامه ناصر خسرو، در برنامه حافظه جهانی یونسکو، گفت: ما در حال ثبت جهانی کتاب «المسالک و الممالک» به صورت مشترک با کتابخانه گوته آلمان هستیم.

وی افزود: در مورد «مثنوی معنوی» هم ما هفت نسخه از این اثر را شامل 6 نسخه از ایران و یک نسخه قونیه (از ترکیه) به یونسکو پیشنهاد کرده بودیم. البته یونسکو ایراداتی به بحث قدمت نسخه های پیشنهادی ما وارد کرده و عنوان کرده بود که قدیمی ترین نسخه، نسخه قونیه است و از ما خواسته بودند که توضیح بدهیم به رغم وجود این نسخه، چرا نسخه های دیگر را هم از مثنوی انتخاب کرده ایم که ما هم از طرف کمیته ملی حافظه جهانی مستنداتی در خصوص علت ارائه این نسخه ها به حافظه جهانی ارسال کردیم.

نایب رئیس کمیته ملی حافظه جهانی گفت: نسخه قونیه، البته نسخه شاخصی از بین این آثار است اما اینگونه نیست که نسخه ای باشد که دیگر نسخه های موجود قابلیت مطرح شدن در کنار آن را نداشته باشند. به هر حال پییشنهاد ما این بوده که همه این هفت نسخه از مثنوی، در یک عنوان و یک پرونده به ثبت جهانی برسد.

حجت الاسلام ابهری درباره میزان امیدواری کمیته ملی حافظه جهانی به ثبت اثر یا آثاری از ایران در برنامه امسال حافظه جهانی یونسکو با توجه به ثبت 7 اثر از کشورمان در این برنامه جهانی تاکنون، گفت: ما امیدوار هستیم حداقل 3 عنوان از کل آثار پیشنهادی کشورمان در برنامه امسال حافظه جهانی یونسکو، به ثبت برسد که فکر می کنم همین روزها نتیجه نهایی از طرف یونسکو اعلام خواهد شد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1