10 ژوئن 2024 - 05:14

استفاده از فناوری های جدید برای حفاظت از آثار تاریخی

22 اکتبر 2016 - 12:00 dsfr.ir/zp8ef

استفاده از فناوری های جدید برای حفاظت از آثار تاریخی
درگزآنلاین
محوطه تاریخی بندیان درگز

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «برای حفاظت از آثار تاریخی نیازمند استفاده از فناوری های جدید به ویژه فناوری هسته ای هستیم.»

مسعود سلطانی فر، در حاشیه سمینار کاربردهای فناوری هسته ای در پژوهش های میراث فرهنگی گفت: «ایران از سابقه و هویت فرهنگی و تاریخی و تمدنی حدود 10 هزار ساله برخوردار است و باستان شناسان کشور پیش بینی می کنند حدود 800 هزار تا یک میلیون بنا، سایت و محوطه تاریخی در کشور وجود داشته باشد.»

وی با بیان اینکه برای کاوش های مختلف و تعیین سن اشیای تاریخی باید از فناوری های جدید استفاده شود، اضافه کرد: «سازمان میراث فرهنگی و سازمان انرژی اتمی از دهه 60 در زمینه تعیین سن اشیا و مکان های تاریخی همکاری می کنند.»

سلطانی فر خاطرنشان کرد: «از هر امکانی استفاده می کنیم تا مشخصه کامل مربوط به زمان ساخت مصالح، بناها و نحوه حراست از آنها را مشخص کنیم.»

1