17 آوریل 2024 - 00:31

آمار بازاریابی دیجیتال در گردشگری

4 سپتامبر 2016 - 15:00 dsfr.ir/685ga

آمار بازاریابی دیجیتال در گردشگری
elit-travel.bg
تحول در بازاریابی و بهینه سازی موتورهای جست و جوگر در صنعت گردشگری

نگاهی به آمارهای موجود در زمینه بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری. بودجه ها در این حوزه در چه بخش هایی تقسیم شده اند و در چه بخش هایی بهترین کارآیی را از نظر آماری دارا هستند؟

آمارهای ارائه شده، نتایج تحقیقات performance horizon و WBR digital هستند که توانسته اند یک نگاه کلی و مناسب را نسبت به وضعیت کنونی بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری ارائه کنند. اولین نگاه در مورد ابتکار عمل ها و مواردی است که شرکت های گردشگری آنها را قوی ترین محرک برای مشتریان می دانند. در این بخش جست و جوی طبیعی (organic search) در ردیف نخست قرار دارد.

جست و جوی طبیعی یا غیرپولی به نوعی از جست وجو اطلاق می شود که بازدیدکننده از طریق بررسی در موتورهای جست و جو مانند گوگل به وب سایت هدایت می شود. بازاریابی ایمیلی (Email marketing) در ردیف بعدی قرار دارد و در ردیف سوم جست وجوی پولی (paid search) را مشاهده می کنیم. شاید برای بسیاری از مخاطبان جالب باشد بدانند رسانه های اجتماعی در حال حاضر به عنوان یک محرک بزرگ با 65 درصد مقبولیت در ردیف چهارم در این لیست قرار دارد. در ادامه به صورت اجمالی به این لیست بسیار مهم نگاهی می اندازیم:

 1. جست و جوی طبیعی (78 درصد)
 2. بازاریابی ایمیلی (71 درصد)
 3. جست و جوی پولی (69 درصد)
 4. رسانه های اجتماعی (65 درصد)
 5. هدف گیری مجدد یا retargeting (50 درصد)
 6. بازاریابی با افزایش کارآیی (40 درصد)
 7. بازاریابی ارجاعی یا referral (38 درصد)
 8. بازاریابی موبایلی (38 درصد)
 9. موتورهای خرید مقایسه گر (23 درصد)
 10. بازارها (21 درصد)
 11. دیگر روش ها (6 درصد)

دومین موضوعی که به عنوان یک زمینه برای بررسی آمارها مورد توجه قرار می گیرد، نگاه بلند مدت به این روش های تبلیغات است. در نگاه بلند مدت، گزارش ها نشان می دهد بازاریابی ایمیلی و رسانه های اجتماعی مهم ترین و اصلی ترین فعالیت ها هستند و در صدر لیست قرار می گیرند و بعد از این دو، هدف گیری مجدد و جست وجوی طبیعی به ترتیب در رده های بعدی جای خواهند گرفت. گزارش ها همچنین نشان می دهد در زمینه پرداخت هزینه برای بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری، بیشترین هزینه در جست وجوی پولی انجام می شود؛ با 40 درصد پاسخگویی. به دنبال آن بازاریابی ایمیلی و سپس بهینه سازی موتور جست وجو (SEO) که مربوط به جست وجوی طبیعی است، در رده های بعدی قرار می گیرند. در ادامه این بحث، جدولی را با هم مرور می کنیم که وضعیت آماری مربوط به کانال های بازاریابی دیجیتال در صنعت گردشگری را با هم مقایسه می کند و نشان می دهد که از نظر شرکت کنندگان در این مطالعه، هرکدام از این کانال های بازاریابی چه اندازه از هزینه انجام شده را به خود اختصاص می دهند و از رتبه 1 تا 7 در کدام رتبه قرار می گیرند. خوب است که دست اندرکاران صنعت گردشگری در ایران نیز هزینه های بازاریابی دیجیتال خود را بررسی کنند و موقعیت خود را در جدول زیر اندازه بگیرند و با دیگر دست اندرکاران صنعت گردشگری در دنیا مقایسه کنند.

خوانش جدول بالا به این صورت است که به طور مثال در ردیف اول و ستون اول، عدد 5 درصد بیانگر این مطلب است که 5 درصد از کسانی که مورد سوال قرار گرفته اند، بیشترین هزینه را در بین تمام روش های بازاریابی برای بازاریابی موبایل قرار داده اند و درست در خانه کنار آن عدد 10 درصد بیانگر این است که 10 درصد از شرکت های مورد سوال، بازاریابی موبایلی را به عنوان دومین مورد هزینه بر در بین تمام روش ها دانسته اند. نکته جالب در مورد این جدول این است که اگرچه رسانه های اجتماعی به عنوان بزرگ ترین محرک بلندمدت برای مشتریان به شمار می روند، با این وجود تنها 7 درصد از شرکت های دست اندرکار گردشگری آن را در رده نخست هزینه های بازاریابی دیجیتال خود قرار داده اند. درضمن یک سوم از این آمار ها از صنعت مهمان پذیری و دو سوم از آن از شرکت های دست اندرکار گردشگری با تعداد 350 کارمند یا بیشتر تهیه شده اند. یادآوری مجدد این نکته نیز خالی از لطف نخواهد بود که بررسی شرکت ها برای هزینه های بازاریابی خود و مقایسه نتایج به دست آمده می تواند دید مناسبی از وضعیت حال حاضر مجموعه های گردشگری ارائه کند و راهکارهای مناسب تنظیم سیاست های آتی بازاریابی را در پی داشته باشد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « روزنامه دنیای اقتصاد » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1