9 دسامبر 2023 - 14:40
در نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران مطرح شد

4 راهکار برای ساماندهی تشکل های گردشگری

13 اوت 2016 - 18:00 dsfr.ir/vq5nm

نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران

بیست و دومین نشست کمیسیون گردشگری اتاق تهران در حالی برگزار شد که اعضا بار دیگر به موضوع تفرق و تشتت در تشکل های گردشگری پرداختند و راهکارهای مذکور را برای این چالش مطرح کردند.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، اتاق تهران برگزاری جلسات انفرادی با تشکل های مختلف صنعت گردشگری ایران، برگزاری نشست استانی و ملی با کلیه تشکل های موجود، ترغیب تاسیسات گردشگری برای ایجاد تشکل های صنفی، تشکیل فدراسیون ملی تشکل های گردشگری ایران متشکل از کلیه انجمن های ملی، استانی و بنگاه های اقتصادی بزرگ فعال در صنعت گردشگری را از جمله راهکارهایی دانست که می توانند برای ساماندهی تشکل های گردشگری مورد توجه قرار گیرند.

رئیس این کمیسیون در این نشست با اشاره به اینکه تشکل های بخش خصوصی در حوزه گردشگری دچار نوعی تشتت و به همین دلیل در ارتباطات اداری با نهادها و سازمان های دولتی دچار مشکلاتی هستند، گفت: «کمیسیون گردشگری اتاق تهران به منظور تقویت اثربخشی و بهبود کارکرد تشکل ها، کمک به آنها در جهت سازماندهی مناسب و کارآ را در دستور کار قرار داده و به جد پیگیر آن است.»

محسن مهرعلیزاده خاطرنشان کرد: «کمیسیون گردشگری می تواند ماموریت هایی چون ایجاد انسجام تشکلی و بازتعریف نوع ارتباط میان تشکل ها با اعضا و با یکدیگر و نیز تشکل ها با دولت را تعریف و نسبت به تفکیک حیطه فعالیت، شرح وظایف و حوزه عمل تشکل های مختلف اقدام کند.»

به گفته وی، ایجاد وحدت رویه و هماهنگی دستگاه های صادرکننده مجوز تشکل ها می تواند از دیگر مسائل مورد پیگیری توسط کمیسیون گردشگری اتاق تهران باشد. رئیس کمیسیون گردشگری اتاق تهران تاکید کرد که این کمیسیون همچنین با ارائه پیشنهادهایی تلاش می کند تا مرجع صادرکننده مجوز تشکل های حوزه های گردشگری یک نهاد واحد و مشخص باشد؛ امری که مورد اعتراض فعالان بخش خصوصی حاضر در جلسه بود.

در ادامه جلسه یکی از فعالان حوزه گردشگری درباره مرجع صادرکننده مجوز تصریح کرد: «در حوزه گردشگری انجمن هایی وجود دارد که مجوز شکل گیری آنها را وزارت کار صادر کرده است؛ گروهی دیگر، تحت نظارت سازمان نظام صنفی هستند، بخشی از انجمن ها نیز در وزارت کشور به ثبت رسیده اند!» به گفته اکبر غمخوار، تفرق موجود میان تشکل های حوزه گردشگری، سبب شده حقوق این صنف نادیده گرفته شود. وی از اتاق بازرگانی خواست تا در ایجاد تشکل ها و فرهنگ سازی آن موثر واقع شده و از تشکل ها حمایت کند.

مدیرکل نظارت و ارزیابی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز با اشاره به اصلاحاتی که در آیین نامه های مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت تاسیسات گردشگری انجام گرفته است، گفت: «به موجب این آیین نامه ها، تاسیسات گردشگری واحدهای صنفی تلقی نمی شوند؛ بلکه مشمول قانون خاص توسعه صنعتی ایرانگردی و جهانگردی می شوند.»

ولی تیموری به تفرق و تشتت آرا و موازی کاری گسترده در فضای تشکلی حوزه گردشگری هم اشاره کرد و یادآور شد: «واگذاری بخشی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به بخش خصوصی، مستلزم رسمیت یافتن تشکل ها و شکل گیری تشکل های منسجم است.»

1