اپلیکیشن سفارش غذای پسماند

13 اوت 2016 - 14:00 dsfr.ir/hj02q

اپلیکیشن سفارش غذای پسماند
wikifoods.ir
سفارش غذا به کمک اپلیکیشن موبایل

دانمارکی ها اپلیکیشنی ساخته اند که به وسیله آن می توان غذای پسماند اما سالم و دست نخورده رستوران ها را سفارش داد.

در حالی که ماهانه میلیون ها تن غذای سالم به وسیله رستوران ها دور ریخته می شود اپلیکیشنی که فردی به نام ویلسون آن را طراحی کرده به مصرف شدن این غذاها کمک می کند.

گفتنی است مطابق آخرین پژوهش در انگلستان در سال 2010 فقط در انگلستان 600 هزار تن غذای قابل مصرف دور ریخته شد.

1