25 فوریه 2024 - 19:36
http://dsfr.ir/db2l76

برچسب : میراث یزد

تصویب ضوابط حفاظتی بناهای زرتشتیان یزد

تصویب ضوابط حفاظتی بناهای زرتشتیان یزد

آثار به جا مانده از #زرتشتیان در #یزد بسیار است، آثاری که خیلی از آنها در زمره آثار #تاریخی به ثبت ملی رسیده...