11 دسامبر 2023 - 02:45

چرا تعطیلات را در جاده ها می مانیم؟

9 ژوئیه 2016 - 08:30 dsfr.ir/1t8qp

چرا تعطیلات را در جاده ها می مانیم؟
غلامرضا احمدی
ترافیک جاده هراز

واقعا چه اتفاقی باید بیفتد تا برخی از استانداردهای زندگی ناشی از صنعتی شدن در ایران هم پیاده شود؟

1. روز پنج شنبه اکثر مسافران، به دلیل قفل ترافیکی، مجبور شدند بخش مهمی از ایام تعطیلی خود را به جای مقصد سفر در جاده ها سپری کنند. معمولا در مسیر برگشت هم اتفاقات مسیر رفت مجددا تکرار می شود. اولین بار هم نیست که چنین مسأله ای را شاهد هستیم و این پدیده به یک قصه مکرر و شاید هم به جزئی از سفر در ایران تبدیل شده است. اما سؤال این است که چرا مردم مجبورند بخش قابل توجهی از سفر خود را در جاده ها زمین گیر شوند و به جای اینکه خستگی از جسم و جان بزدایند با خستگی بیشتری از سفر به خانه برگردند؟

2. برخی پاسخ های گمراه کننده و بعضا توهین آمیز به پرسش فوق عبارت است از: بی فرهنگی مردم که همه با هم به مقاصد سفر هجوم می برند و بلد نیستند در ساعت مناسب از خانه خارج شوند یا اینکه جاده ها به اندازه کافی مناسب نیست و الی آخر. البته تردیدی نیست که اگر کسی صبح زود از خانه خارج شود احتمالا با ترافیک روان تری مواجه می شود یا اگر جاده ها عریض تر و بهتر باشد مشکل کمتری به وجود می آید اما هیچ کدام از این موارد، پاسخ قانع کننده ای به پرسش مطرح شده نیست.

3. اینکه مردم همه با هم عزم سفر می کنند ناشی از اجبار تحمیلی یک سیاست غلط است نه ناشی از بی فرهنگی. بررسی ها نشان می دهد که تعطیلات آخر هفته در اکثر کشورها و در همه پنجاه اقتصاد بزرگ جهان به جز ایران دو روزه است. دو روزه بودن تعطیلات آخر هفته، باعث توزیع زمانی سفرها در طول سال و نیز گسترش جغرافیایی مقاصد گردشگری می شود که به نوبه خود، افزایش همزمان میزان رضایت مسافران و ساکنان شهرهای میزبان را به دنبال دارد که می توانند روی جریان پایدار و مستمری از گردشگران حساب باز کنند.

4. ایران جزو معدود کشورهایی است که فقط یک روز تعطیلی در آخر هفته دارد و همین مسأله باعث می شود تا هر وقت تصادفا یک یا دو روز به تعطیلی آخر هفته اضافه شود با بحران قفل شدن جاده ها مواجه شویم. راه حل چنین بحران هایی که این بار، مشکلات حادتر دیگری از جمله مسمومیت های داخل تونل و برخی اعتراضات در شهرهای میزبان هم به آن افزوده شد همان راه حل جهانی است یعنی دو روزه شدن تعطیلات آخر هفته در ایران مثل اکثر کشورهای جهان.

5. نکته جالب در ایران، وجود نوعی تبعیض و دوگانگی در تعطیلات آخر هفته است. دستگاه های ستادی به دلیل قدرت و اختیارات بیشتر، رأسا و بی اعتنا به ضرورت اصلاح قوانین مربوطه، تعطیلات آخر هفته خود را به دو روز افزایش داده اند اما در مقابل، دستگاه های استانی و همه فعالیت های دیگر باید به همان یک روز تعطیلی بسنده کنند. نکته بسیار جالب توجه داستان این است که وقتی صحبت از تعطیلی پنجشنبه برای دوروزه شدن تعطیلات می شود سریعا استدلال می شود که در این صورت، قطع رابطه هفتگی مان با جهان چهار روزه می شود؛ گویی همان هایی که باید این رابطه از طریق آن ها شکل بگیرد تعطیل نیستند و دستگاه های استانی باید متولی ارتباط باشند!

6. تعداد روزهای تعطیل سالانه در ایران بر خلاف تصور رایج نادرست نه تنها بیشتر نیست بلکه حدود 40 روز کمتر از میانگین تعطیلات جهانی است. البته تعداد تعطیلات مناسبتی در ایران حدود 10 روز از میانگین 50 اقتصاد بزرگ جهان بیشتر است که مراسم برخی از آن ها در صورت اجماع ملی، مثل همه کشورهای جهان، قابل انتقال به آخر هفته است. ولی در کل، 10 روز عدد چندان بزرگی نیست که مانع تعطیلات دو روزه هفتگی که اثرات آن بر افزایش بهره روی و رشد اقتصادی غیرقابل انکار است بشود.

سؤال پایانی: واقعا چه اتفاقی باید بیفتد تا برخی از استانداردهای زندگی ناشی از صنعتی شدن در ایران هم پیاده شود؟

1