20 سپتامبر 2019 - 11:51

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟

17 می 2016 - 13:30 dsfr.ir/ed6n8

آیا آمایش سرزمین معیار تصمیم گیری می شود؟
مهر
زهرا جواهریان مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست

آمایش سرزمینی باید معیار تصمیم‌ گیری برای امور مختلف استان‌ ها از جمله راه‌ اندازی صنایع مختلف و توسعه کشاورزی باشد.

مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق در طرح آمایش سرزمین، تاکید کرد: آمایش سرزمینی باید معیار تصمیم‌ گیری برای امور مختلف استان‌ ها از جمله راه‌ اندازی صنایع مختلف و توسعه کشاورزی باشد.

زهرا جواهریان در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه متولی بحث آمایش سرزمین سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور و وزارت راه و شهرسازی هستند، گفت: آنچه که سازمان حفاظت محیط زیست روی‌ آن تاکید دارد، این است که ارزیابی توان اکولوژیکی منطقه باید پایه آمایش سرزمینی باشد.

وی با اشاره به ضرورت ارزیابی منابع آب، خاک و هوای یک منطقه پیش از اتخاد تصمیمات کلان برای راه‌ اندازی صنعت، توسعه کشاورزی و...، اظهار کرد: آمایش محیط زیست یا پایداری سرزمین از سوی سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌ شود.

مدیر کل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست با بیان اینکه در طرح آمایش سرزمین برخی استان‌ ها، به ارزیابی توان اکولوژیکی نیز توجه شده است، افزود: بر اساس طرح آمایش در منطقه‌ ای که آب وجود ندارد، توسعه کار کشاورزی تصمیم منطقی نیست.

جواهریان با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست برنامه‌ های خود را برای آمایش سرزمین اعلام خواهد کرد، گفت: این سازمان تاکید دارد که تمرکز جمعیت، اشتغال، صنعت و توسعه کشاورزی باید مطابق با آمایش سرزمین صورت گیرد تا منطقه مورد نظر توان رشد صنایع و کشاورزی را داشته باشد، چون در نبود منابع کافی زیست محیطی، نه تنها صنعت و کشاورزی پا نمی‌گیرد بلکه بعد از یک دوره فعالیت کوتاه‌ مدت منحل می‌ شود.

وی با بیان اینکه در آمایش سرزمینی تعدادی از استان‌ ها، بحث ارزیابی توان اکولوژیکی مطرح شده و در برخی استان‌ ها نیز باید این ارزیابی لحاظ شود، افزود: سعی داریم آمایش سرزمینی همه استان‌ ها را فراهم کرده و بررسی کنیم که کدام استان‌ ها، ارزیابی توان اکولوژیک را انجام داده اند. سازمان حفاظت محیط زیست نیز با انجام ارزیابی توان اکولوژیکی مناطق، کمک‌ رسان سازمان مدیریت و برنامه‌ ریزی کشور در مسیر تدوین و تکمیل طرح آمایش سرزمینی است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
6 + 2 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1