29 سپتامبر 2023 - 22:36
مدیركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها خبر داد:

مجوز 56 دفتر خدمات مسافرتی تعلیق شد

25 ژوئن 2015 - 13:10 dsfr.ir/wv7b6

مدیركل دفتر نظارت بر فرودگاه ها شركت ها و موسسات هوانوردی سازمان هواپیمایی كشوری، گفت: در مدت سه ماهه اول سال جاری مجوز 56 دفتر خدمات مسافرتی به دلیل رعایت نكردن قوانین و مقررات و تطبیق با آئین نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی تعلیق شدند.

مرتضی دهقان گفت: با هدف نظارت بر عملكرد دفاتر و شركت های خدمات مسافرت هوایی و اطمینان از وضع و مطابقت این دفاتر با مفاد آئین نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی، جهانگردی و زیارتی مصوب هیئت وزیران، همواره از كلیه دفاتر دارای مجوز از این سازمان و نمایندگان بازرسی مستمر به عمل می آید.

وی افزود: بر اساس بازرسی های به عمل آمده از دفاتر خدمات مسافرت هوایی در مدت مذكور توسط بازرسان و نمایندگان سازمان هواپیمایی كشوری تعداد 6 فقره مجوز لغو، 56 فقره مجوز تعلیق، 6 فقره مجوز رفع تعلیق و به 260 دفتر به دلیل رعایت نكردن قوانین و مقررات و تطبیق با آئین نامه دفاتر خدمات مسافرت هوایی اخطار داده شد.

دهقان اظهار كرد: آن دسته از دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز به فروش بلیت هواپیما هستند كه دارای مجوز از سازمان هواپیمایی كشوری باشند، بر همین اساس مسافران عزیز می توانند به منظور جلوگیری از بروز مشكلات و قابل رسیدگی بودن تخلفات احتمالی، از دفاتر خدمات مسافرت هوایی دارای مجوز معتبر از سازمان هواپیمایی كشوری بلیت هواپیما تهیه كنند و این دفاتر نیز ملزم هستند كه مجوز خود را در معرض دید مشتریان قرار دهند.

اسامی دفاتر خدمات مسافرت هوایی مجاز بر روی وب سایت این سازمان به آدرس www.cao.ir قرار داده شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1