23 ژوئن 2024 - 18:40

از نشان اعتماد ملی صنایع دستی تا خرید آنلاین

17 ژوئن 2015 - 12:00 dsfr.ir/zm7hr

از نشان اعتماد ملی صنایع دستی تا خرید آنلاین
کارگاه صنایع دستی در نمایشگاه ملی

هفته ای که گذشت به صنایع دستی اختصاص یافت. هنری که نشان اعتماد ملی به آن اعطا شد و با معرفی روش های نوین فروش اعم از آنلاین و اتوبوس سیار سعی دارد در سبد خرید خانوارها جای گیرد.

هفته ای که گذشت به نام صنایع دستی نام گذاری شده بود. هفته ای که پر بود از اخبار نمایشگاه صنایع دستی و رونمایی از نشان اعتماد. 

اخبار این هفته، از برگزاری نشست خبری معاون صنایع دستی به مناسب روز جهانی صنایع دستی شروع شد. هر چند که اصحاب رسانه انتظاری فراتر از اعلام خبر برگزاری نمایشگاه و نشست برای روز جهانی صنایع دستی را داشتند که معاون صنایع دستی پرداختن به مباحث مهم این حوزه را به زمانی دیگر موکول کرد. اینگونه بود که هفته صنایع دستی در برگزاری نمایشگاه خلاصه شد.

یکی از وعده هایی که به مناسبت روز جهانی صنایع دستی داده شده بود، رونمایی از نشان اعتماد ملی و اعطای آن به فروشگاه هایی که استانداردها و ضوابط و قوانین را رعایت می کنند بود. این وعده در مراسم بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی و افتتاح بیست و پنجمین نمایشگاه ملی و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع دستی محقق شد.

اعطای نشان اعتماد به صنایع دستی، تجربه جدیدی نیست چنانکه مقامات صنایع دستی هند در سال 2006 برچسپ کرفت مارک را به عنوان نشان استاندارد صنایع دستی آن کشور معرفی کردند. این اقدام بیش از هر چیز دیگری به واقعی شدن قیمت ها در حوزه صنایع دستی هند منجر شد.

یکی دیگر از مباحث مورد نظر در هفته صنایع دستی، فرهنگی تجاری کردن این حوزه بود که با حمایت فراکسیون صنایع دستی مجلس و در اولویت قرار گرفتن تجاری سازی صنایع دستی یک گام به هدف خود نزدیکتر شد. با  وجود تمام تعاریفی که مسئولان طی هفته گذشته از صنایع دستی داشتند اما کم و کاستی هایی نیز وجود داشت. از فروش کم دست بافتها همانند گلیم و گبه و فرش در نمایشگاه گرفته تا مورد استقبال قرار نگرفتن صنایع دستی که قیمت آنها به میلیون می رسد. حتا غرفه داران معتقد بودند، بازدید کنندگان به سوی غرفه هایی می روند که قیمت صنایع آنها از صد هزار تومان کمتر است. 

روش های  جدید فروش
اتوبوس سیار و فروش آنلاین صنایع دستی از فعالیت های جدیدی است که طی هفته گذشته اخبار متعددی از آن منتشر شد. کسب و کار الکترونیک صنایع دستی و خریداران آن نشان می دهد فروش آنلاین صنایع دستی بازاری نوپا آنهم در کشوری است که قابلیت های فراوانی برای رشد دارد. ازا این رو به نظر می رسد کسانی که در این عرصه با پوشش نیازهای مخاطبان و تبلیغات درست وارد شوند؛  بتوانند سهمی در خور از آن نیز بیابند.

هفته صنایع دستی به پایان رسید. امید است با پایان این هفته نام صنایع دستی به فراموشی سپرده نشود و وعده معاون صنایع دستی مبنی بر بحث و گفتمان درباره مسائل و مشکلات هنرمندان اعم از بیمه و مستمری و... محقق شود. صنایع دستی از پستوها خارج و در خانه هر ایرانی جای گیرد.

1