10 ژوئن 2024 - 12:59

20 میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی

16 ژوئن 2015 - 14:00 dsfr.ir/dk4ud

20 میلیارد تومان برای سرویس های بهداشتی
کانکس سرویس بهداشتی

بحران کمبود سرویس های بهداشتی یکی از دغدغه های بخش گردشگری است چنانکه قرار است به زودی گروهی از خیرین طرحی برای رفع این معضل اجرایی کنند.

سالهاست صنعت گردشگری با بحران کمبود سرویسهای بهداشتی رو به رو است. چنان که نبود سرویس بهداشتی در مسیرهای گردشگری از یک سو و رعایت نشدن اصول تعمیر و نگهداری آن از دیگر سو سبب شده تا مسافران داخلی و خارجی با مشکلات بسیار دراین خصوص روبه رو شوند.

از این رو، مجمع مرکزی خیرین نمازخانه ساز و کارآفرینهای سرویسهای خدماتی - رفاهی کشور در صدد نصب کانکسهای پیشرفته در اقصی نقاط ایران و پایتخت بر آمده است.

امیررضا هادی دبیر همایش خیرین با اشاره به آنکه ایران به کشور بدون سرویس های بهداشتی شناخته شده است گفت: «در سطح شهر شاهد گردشگران نگرانی هستیم که به دلیل نبود سرویس های بهداشتی با مشکلات بسیار روبه رو می شوند. این درحالی است که طرح جانمایی کانکس های سرویس بهداشتی از دو سال پیش توسط شهرداری مطرح شده بود که تاکنون ناتمام باقی ماند.»

به گفته او، طرح ملی سرویس های بهداشتی و نمازخانه با در نظر گرفتن فروشگاه تبدیل به یک مجموعه مستقل شده است ادامه داد: «این طرح 24 ساعته خواهد بود و هزینه های تعمیر و نگهداری آن توسط فروشگاه تامین خواهد شد. چنانکه با عملیاتی شدن این طرح اشتغال دائم برای 6 تا 10 نفر ایجاد خواهد شد.»

بنابر اظهارات بانیان این طرح، بانوان بی سرپرست و بد سرپرست در این بخش فعال خواهند شد و یک فرآیند فاینانس برای آن در نظر گرفته شده است. تاکنون نمونه های این طرح در استان های تهران، قزوین و دماوند به مرحله ظهور رسیده است. البته در تهران تنها کانکس های سرویس بهداشتی بدون فروشگاه نصب شده است و مسئولان در انتظار دریافت بازخورد آن هستند.

هادی همچنین به حمایت 20 میلیارد تومانی خیرین از این طرح اشاره کرد و گفت: «باتوجه به آنکه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری متولی این بخش در مسیر های گردشگری است صحبتهایی با مسئولان داشتیم که موافقتهای خود را اعلام کردند اما در شهرها با شهرداری ها به توافق رسیدیم و قراردادی 20 ساله برای تحقق این امر امضا کردیم.»

به گفته بانیان این طرح، تاکنون 150 کانکس سرویس بهداشتی در سطح شهر تهران نصب شده است. این طرح در دماوند با 5 کانکس و در قزوین با 25 کانکس در قالب گسترده تر نصب شده است.

1