تصویب لایحه دریایی دیگر در مجلس

12 ژانویه 2016 - 15:40 dsfr.ir/6g88p

تصویب لایحه دریایی دیگر در مجلس
safety4sea.com
آلودگی دریایی توسط کستی ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با لایحه اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها موافقت و آن را تصویب کردند.

به گزارش مانا، نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه شنبه، 22 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها با اصلاحات مورد نظر با 134 رأی موافق، دو رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

همچنین نمایندگان با ماده واحده لایحه مذکور با 127 رأی موافق، بدون رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است؛ اصلاحات وارد شده به ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل 1973/78) موضوع قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از الودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 1973/78 مصوب 1380 و الحاقات و اصلاحات بعدی آن موضوع قطعنامه های شماره (189)، (190)، (200)، (201)، (202) و (203) کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی) با رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یکصد و بیست و پنجم (125) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح پیوست تصویب می شود.

لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 1973/78)، مصوب سال 1380 و اصلاحات بعدی آن که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 1394/1/5 هیئت محترم وزیران به تصویب رسیده، جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است. در ارتباط با این لایحه موارد ذیل قابل ذکر است:

1. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها در سال 1973، با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا، توسط سازمان بین المللی دریانوردی، به تصویب رسیده است.
2. این کنوانسیون، بعدا توسط پروتکل 1978، اصلاح و به اختصار تحت عنوان: مارپل 1973/78 نامیده شد.
3. کنوانسیون مذکور شامل مقررات و ویژگی های کاربردی مهمی درخصوص ساختمان کشتی ها، بنادر و تجهیزات آن، به منظور جلوگیری از آلودگی دریاست.
4. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال های 1380 و 1387، با تصویب مجلس شورای اسلامی، به ترتیب به کنوانسیون بین الملل یاد شده و 6 ضمیمه آن ملحق شده و اصلاحات کنوانسیون مارپل نیز در 8 مورد به تصویب رسیده است.
5. در قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات پروتکل 1978، مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (1973/78)، مصوب 1380 و اصلاحات بعدی آن فقط دو قطعنامه و پیوست آن تصویب شده و 6 قطعنامه و پیوست دیگر باقی مانده است.
6. این 6 قطعنامه، موضوع قطعنامه های شماره 203، 202، 201، 200، 190 و 189 کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی است، که لایحه پیشنهادی درخواست تصویب آن را دارد.
7. با توجه به الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها و 6 ضمیمه آن و نیز تصویب هشت مورد اصلاحات کنوانسیون مارپل و از آنجا که 6 قطعنامه پیشنهادی در لایحه، حاصل کار کمیته حفاظت محیط زیست دریایی سازمان بین المللی دریانوردی، به عنوان کمیته تخصصی بین المللی بوده و پذیرش و عمل به آن می تواند به کاهش بیشتر آلودگی دریا کمک کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
18 + 1 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1