معاون گردشگری خبر داد:

شکل گیری کارگروه برند در معاونت گردشگری

5 ژانویه 2016 - 18:30 dsfr.ir/5t9lp

شکل گیری کارگروه برند در معاونت گردشگری
میثم رودکی
مرتضی رحمانی موحد معاون گردشگری سازمان

این روزها با برگزاری کنفرانس برند گردشگری، اخبار برند و شعار گردشگری داغ است و هر یک از فعالان گردشگری ایده و نظری خاص در این مورد دارند.

در حالی که گردشگری ایران تشنه معرفی و دارا بودن برند و شعار ملی است، معاون گردشگری از تشکیل کارگروه برند خبر داد و خواستار تعامل ملی در این خصوص شد.

به گزارش خبرگزاری میراث فرهنگی؛ «مرتضی رحمانی موحد» معاون گردشگری نیز برند را آنچه می داند که در کم ترین زمان بیش ترین تاثیر را در مخاطب داشته باشد.

او با تاکید بر آنکه پایان کنفرانس برند در گردشگری آغازی برای شروع و ادامه مسیری است که با اتکا بر دارایی هایی که کسب شده می گوید: «قصد داریم نشان، نماد و برندی در کشور به تجلی برسانیم که بتواند مختصاتی از ایران اسلامی با تمام جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و آداب و رسوم مردمان باشد که قطعا کار دشواری خواهد بود.»

رحمانی موحد در پاسخ به سوال که آیا تب ساخت برند گردشگری با پایان کنفرانس برند فروکش می کند و باز سال دیگر شاهد برگزاری کنفرانسی دیگر و تکرار مکررات خواهیم بود، گفت: «این آخرین کنفرانسی است که در حوزه زیرساخت برند برگزار می شود. ما در این کنفرانس با تعامل بخش خصوصی و دولتی و اساتید دانشگاه به جمع بندی رسیدیم که چارچوبی برای دستیابی به برند گردشگری است.»

او در ادامه از شکل گیری کارگروه برند در معاونت گردشگری خبر داد و افزود: «از آنجایی که کار برندسازی در گردشگری به اینجا ختم نمی شود قصد داریم با تشکیل کارگروه برند جمع بندی ها را تکمیل کنیم و در نهایت طی دو تا سه هفته آینده فراخوانی برای فعالان گردشگری اعلام کنیم تا این جامعه به جوش و خروش معرفی و پیشنهاد برند ایرانی بیافتد. در این راستا تمام اقشار جامعه را برای تدوین برند ملی دعوت می کنیم.»

1