روز جهانی صنایع دستی در قاب تمبرها

10 ژوئن 2015 - 08:30 dsfr.ir/72d9v

روز جهانی صنایع دستی در قاب تمبرها
دنیای سفر
نمونه ای از تمبرهای روز جهانی صنایع دستی

تمبر را "پیک فرهنگی" دانسته اند و یا "سفیر فرهنگی".

شرکت پست ایران در سالهای مختلف تمبرهایی را برای بزرگداشت روز جهانی صنایع دستی، منتشر کرده است. در اینجا چند نمونه از تمبرهای قدیمی ارایه شده اند.

 

1