ایران و اتریش محور ساسانی استان فارس را مستندسازی می کنند

2 نوامبر 2015 - 17:10 dsfr.ir/8t3x2

ایران و اتریش محور ساسانی استان فارس را مستندسازی می کنند
میراث آریا
محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور

نقش برجسته های ساسانی استان فارس توسط کارشناسان ایرانی و هیاتی از متخصصان دانشگاه اینسبورگ اتریش مستندسازی می شود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری؛ تفاهم نامه همکاری و مستندسازی محور فرهنگی و تاریخی استان فارس توسط امور پایگاه های میراث فرهنگی کشور و گروهی از متخصصان دانشگاه اینسبورگ اتریش منعقد شد.

«محمدحسن طالبیان»، معاون میراث فرهنگی کشور، با اشاره به اینکه این تفاهم نامه همکاری نخستین گام برای تکمیل بانک اطلاعاتی نقش برجسته های دانست و گفت: با توجه به اینکه فرسایش طبیعی آثار تاریخی و فرهنگی در دنیا بیش از حفاظت است، ضرورت مطالعه و مستندنگاری آثار تاریخی اهمیت دوچندان پیدا می کند.

معاون میراث فرهنگی کشور افزود: کارشناسان ایرانی و هیات اتریشی بر اساس این تفاهم، مطالعه محور فرهنگی و تاریخی استان فارس به مستندنگاری نقش برجسته های ساسانی این استان می پردازند و در مرحله بعد نیز مستندسازی کوه خواجه در سیستان و بلوچستان را در دستور کار قرار خواهند داد.

به گفته طالبیان، مستندنگاری نقش برجسته های ساسانی استان فارس برای نخستین بار است که به صورت کامل و با استفاده از مدل ترکیبی و روش های جدید عکاسی انجام می گیرد. روش جدیدی که در مستندسازی آثار تاریخی دوره ساسانی به کار گرفته می شود، این امکان را برای کارشناسان فراهم می کند تا پس از مستندسازی، آسیب شناسی و پایش دقیق تری از آثار تاریخی داشته باشند.

او با اشاره به اینکه بسیاری از آثار تاریخی ارزشمند استان فارس فاقد نقشه های به روز هستند گفت: در حال حاضر در محور ساسانی استان فارس آثار مهم و ارزشمندی وجود دارد که از نقشه و اطلاعات به روز بی بهره اند. از همین رو، مستندسازی فرصتی فراهم می کند که پیش از تخریب آثار تاریخی، اطلاعات آثار و مجموعه های تاریخی گردآوری و در دسترس پژوهشگران قرار گیرد.

طالبیان تاکید کرد، پس از اتمام مستندسازی آثار تاریخی استان فارس و کوه خواجه در سیستان و بلوچستان، برگزاری کارگاه های مستندسازی و آموزش کارشناسان و نسل های جوان را در دستور کار داریم تا از این طریق به رفع موانع و جبران ضعف های این بخش بپردازیم و از سرعت فرسایش طبیعی آثار تاریخی بکاهیم.

او گفت: از آنجایی که مستندسازی آثار تاریخی یکی از وظایف سازمان میراث فرهنگی و دستگاه های مرتبط است لازم است تمام دستگاه های مرتبط در این زمینه همکاری های لازم را انجام دهند.

1