25 فوریه 2024 - 06:13

فهرست استان های دچار خشکسالی

2 نوامبر 2015 - 11:10 dsfr.ir/m96rc

فهرست استان های دچار خشکسالی
iranhydrology.net
نقشه خشکسالی کل استان های کشور

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور ضمن اشاره به مهرماه گرم نسبت به میانگین بلندمدت، از افزایش نیم تا حدود دو درجه ای دما در نقاط مختلف کشور در مهر ماه خبر داد و استان های دچار خشکسالی شدید و خفیف کشور را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا؛ شاهرخ فاتح با اشاره به اینکه تقریبا همه مناطق کشور در مهرماه 94 نسبت به میانگین بلند مدت دمای کشور در مهرماه حدود نیم تا یک درجه گرم تر بوده اند، گفت: در مهرماه در بعضی استان ها نیم تا یک و نیم درجه و در مناطق معدودی نیز یک تا دو درجه افزایش دما نسبت به میانگین بلندمدت دما داشته ایم، اما تقریبا همه مناطق کشور به جز شمال استان اردبیل، مهرماه گرم تری را نسبت به میانگین بلندمدت این ماه تجربه کرده اند.

وی با تاکید بر اینکه افزایش دمای اندک حول خط میانگین بلند مدت پیام خاصی ندارد، افزود: این گرم بودن استان ها به معنای وقوع اتفاق خاصی نیست؛ بلکه این نوسانات و گرم بودن یک یا دو درجه ای دمای مهرماه نسبت به حد نرمال بلندمدت در رفت و برگشت های اطراف خط میانگین امری طبیعی و عادی بوده و زمانی این اتفاقات غیر عادی تلقی می شود که رکورد ثبت شده دمای یک منطقه شکسته شود.

رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی کشور با بیان اینکه این افزایش در میانگین دما عمدتا ناشی از افزایش در حداقل ها بوده است، اظهار کرد: استان های خوزستان، خراسان جنوبی، کرمانشاه، کردستان، بخش هایی از همدان، بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد و بخش های وسیعی از سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، فارس، قزوین و زنجان نسبت به بقیه استان ها مهرماه گرمتری داشته اند.

فاتح در ادامه با تکیه بر شاخص SPEI یک ساله منتهی به پایان مهرماه سازمان هواشناسی کشور در مورد خشکسالی نیز گفت: طبق شاخص مذکور برخی مناطق کشور شامل بخش های وسیعی از استان های کرمانشاه، ایلام، همدان، قزوین، گلستان، هرمزگان و بوشهر دچار خشکسالی شدید بوده اند، در همین حال بخش هایی از آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، مرکزی، قم، سمنان، مازندران، البرز، تهران، خراسان شمالی، رضوی، جنوبی، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و شمال خوزستان با خشکسالی خفیف تا متوسط مواجه بوده اند.

1