15 آوریل 2024 - 07:34
مدیر روابط عمومی فرودگاه مشهد خبر داد

کاهش تردد پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه

18 ژانویه 2023 - 19:00 dsfr.ir/vj04w

کاهش تردد پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه
دریافتی
بارش برف در فرودگاه بین المللی مشهد

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد از کاهش تمامی پروازهای داخلی و خارجی و جابجایی تمامی مسافران داخلی و خارجی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن خبر داد.

به گزارش «دنیای سفر» حسن جعفری در گفت و گو با ایسنا در خصوص میزان جا به جایی مسافران فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در آبان ماه سال جاری اظهار کرد: در آبان ماه سال جاری ۴۵۷۶ پرواز در فرودگاه مشهد انجام شده که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است.

وی افزود: همچنین ۶۱۴ هزار و ۷۶۲ مسافر در فرودگاه بین المللی مشهد در این ماه ماه جابه جا شده که نسبت به آبان سال گذشته ۱۰ درصد افزایش را نشان می دهد.

مدیر روابط عمومی فرودگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد در خصوص میزان پروازها و جابه جایی مسافران داخلی در آبان ماه نیز خاطرنشان کرد: ۳۷۸۹ پرواز داخلی در آبان ماه نشست و برخاست داشته که این رقم نسبت به آبان ماه سال گذشته تغییر محسوسی نداشته است، اما با جابجایی ۵۴۹ حدود ۵۱۴ هزار مسافر در این ماه رشد ۸ درصدی تردد مسافران داخلی را نسبت به آبان سال گذشته نشان می دهد.

جعفری در رابطه با میزان پروازها و جابه جایی گردشگران خارجی عنوان کرد: در مجموع ۷۸۷ پرواز خارجی در آبان ماه نشست و برخاست داشته که نسبت به وضعیت مشابه در سال گذشته ۳۴ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین با جابه جایی حدود ۹۹ هزار گردشگر در فرودگاه مشهد، رشد ۲۵ درصدی جابه جایی گردشگران خارجی در این فرودگاه نسبت به آبان سال گذشته به ثبت رسیده است.

وی در خصوص میزان تغییرات پروازها و جابه جایی تمام مسافران در فرودگاه مشهد نسبت به مهر ماه سال جاری بیان کرد: در مجموع نشست و برخاست های پروازهای فرودگاه مشهد در آبان ماه نسبت به مهر ماه ۶ درصد کاهش و جابه جایی تمام مسافران نیز ۷ درصد کاهش داشته است.

جعفری ادامه داد: نشست و برخاست های پروازهای داخلی در آبان ماه نسبت به ماه قبل آن ۶ درصد، جابه جایی مسافران داخلی ۶ درصد، نشست و برخاست پروازهای خارجی ۹ درصد و جابه جایی گردشگران خارجی نیز ۱۲ درصد کاهش داشته است.

1