23 ژوئن 2024 - 18:46

رمزگشایی از سیستم نوشتاری مرموز 4 هزار ساله در ایران

2 سپتامبر 2022 - 10:00 dsfr.ir/gt5xg

رمزگشایی از سیستم نوشتاری مرموز 4 هزار ساله در ایران
livescience.com
Cryptic 4000-year-old writing system may finally be deciphered

یک سیستم نوشتاری مرموز با نام خط ایلامی باستان (Linear Elamite) که بین ۲۳۰۰ و ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد در منطقه ای که هم اینک جنوب ایران کنونی است، مورد استفاده قرار می گرفت، احتمالا رمزگشایی شده باشد، اگرچه برخی از کارشناسان در مورد این یافته ها تردید دارند.

به گزارش «اخبار میراث فرهنگی دنیای سفر» از لایو ساینس - LiveScience، بیش از ۹۵ درصد خط ایلامی باستان ممکن است رمزگشایی شود. علاوه بر این، مشخص نیست که آیا تمام آثار باستانی به کار گرفته شده برای رمزگشایی نوشته ها به طور قانونی به دست آمده اند یا خیر.

به نوشته لایو ساینس در زمان حاضر فقط حدود ۴۰ نمونه شناخته شده از خط ایلامی باستان باقی مانده که رمزگشایی از این سیستم نوشتاری را به چالش می کشد اما محققان می گویند که تا حد زیادی توانسته اند این سیستم نوشتاری را رمزگشایی کنند.

این تارنمای خبری اضافه کرده که پیشتر، دیگر تیم های تحقیقاتی کتیبه های خطی ایلامی را رمزگشایی کرده بودند و تیم تحقیقاتی که به تازگی کار خود را بر روی رمزگشایی این سیستم نوشتاری انجام داده با مقایسه نوشتار هشت کتیبه خطی ایلامی با متون میخی دریافته اند که این سیستم مربوط به همان دوره زمانی است و احتمال دارد نام حاکمان و عناوین آنها را شامل شود. به گفته آن ها برخی عبارات نیز برای توصیف حاکمان به کار برده شده است.

رمزگشایی از سیستم نوشتاری مرموز چهار هزار ساله در ایران/ تنها حدود ۴۰ نمونه شناخته شده از خط ایلامی باقی مانده است

ایلامی باستان تنها تا اندازه ای رمزگشایی شده که بیش تر آن بدست والتر هینتس بوده است. هیتس، یکی از دانشمندان شاخص در میان ده ها ایران شناس بزرگ آلمانی است که در دو سده گذشته، پژوهش های بنیادین و بی همتایی را به جهان ایران شناسی عرضه داشته است.

به نظر می رسد که ایلامی باستان از ۸۰ نشانه ساخته شده باشد و بر ستون های عمودی، از بالا به پایین نوشته می شد که از چپ به راست می رفت.

در خط ایلامی ۳۰۰ علامت وجود دارد که صداها را نشان می دهد.

1