8 دسامبر 2023 - 09:17

کشف تیر ۱۰۰۰ ساله بر اثر آب شدن یخ

23 اوت 2022 - 12:20 dsfr.ir/ys7zk

کشف تیر ۱۰۰۰ ساله بر اثر آب شدن یخ
ancient-origins.net
کشف تیر ۱۰۰۰ ساله بر اثر آب شدن یخ

آب شدن یخ های کوهستانی در نروژ، یک تیر بسیار سالم متعلق به عصر آهن را آشکار کرد.

به گزارش «دنیای سفر»  به نقل از انشنت اوریجینز، گروهی از کاوشگران که مشغول جست وجو در بخشی از یخ های درحال ذوبِ کوهستان «یوتونهایمن» واقع در نروژ بودند، تیر تاریخی را کشف کردند که قدمت آن به حدود ۱۵۰۰ سال پیش، یعنی به عصر آهن باز می گردد.

این تیر که پیکان آن از آهن ساخته شده است، در مجموعه ای از سنگ های شکسته شده که بین تخته سنگ های عظیم تر قرار داشت، کشف شده است.

محققان معتقدند این تیر در ابتدا گم شده و از طریق جریان آب در نقطه ای گرفتار شده است. همچنین گمان می رود این تیر تاریخی تاکنون چندین بار در طول قرن های متمادی بر اثر آب شدن یخ در معرض دید قرار گرفته باشد؛ چراکه هیچ اثری از پَر در انتهای این تیر وجود ندارد.

این نخستین بار نیست که خبر کشف ابزار و سلاح های تاریخی بر اثر ذوب شدن یخ کوهستان های نروژ منتشر می شود. در طول یک دهه اخیر باستان شناسان از پدیدار شدن آثار تاریخی متعددی، از جمله سنگ های یادبود ماقبل تاریخ، صندل رومی و ۶۸ تیر خبر داده اند.

پیش تر، خبر کشف یک تیر متعلق به عصر حجر منتشر شد که هنوز پرهایی به انتهای آن وصل بود.

1300-Year-Old 'Perfect' Arrow Found in Norway Ice Patch

1300-Year-Old 'Perfect' Arrow Found in Norway Ice Patch

1