27 نوامبر 2022 - 05:14
معاون گردشگری در بازدید از نمایشگاه هم افزایی مدیریت:

گردشگری پایه مردمی دارد

26 ژوئیه 2022 - 11:40 dsfr.ir/te4xi

گردشگری پایه مردمی دارد
رضا قادری
گردشگران در آرامگاه حافظ شیراز

معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: گردشگری مبنا و پایه مردمی دارد و نیازمند هم افزایی است.

به گزارش «دنیای سفر»، علی اصغر شالبافیان در جریان بازدید از نمایشگاه «هم افزایی مدیریت ایران» و پاویون گردشگری آن، درباره عملکرد این نمایشگاه در بخش گردشگری، گفت: این نمایشگاه به عنوان اولین دوره شناسایی و گردهم آوردن ظرفیت های مردمی، یک ابتکار درخور تحسین است، اما موضوع مهم این است که باید استمرار داشته باشد تا امکان بیشترین استفاده از ظرفیت های مردمی میسر شود. البته طبیعی است که به عنوان اولین دوره همه ذی نفعان گردهم نیامده باشند.

او افزود: در حوزه گردشگری هم که اساسا بر مبنای و پایه مردمی است نیازمند چنین نمایشگاهی هستیم؛ چراکه می بینیم چه فعالیت هایی با ابتکار و خلاقیت مردم انجام می شود و در سیاست ها از آن بهره می بریم و از ظرفیت های آن استفاده می کنیم.

نمایشگاه هم افزایی مدیریت ایران حدود ٨٠٠ غرفه دارد که در زمینه های بهداشت و سلامت، محیط زیست، آموزش و مشاوره، گردشگری، حکمرانی مردمی و سایر موارد فعال است که به همت بنیاد فرهنگی خاتم الااوصیا و دستیار ویژه مردمی سازی رییس جمهور در حال برگزاری است.

1