معرفی سه اثر تاریخی و ناملموس ایلام برای ثبت در یونسکو

6 می 2015 - 10:20 dsfr.ir/ff9h5

سه اثر تاریخی و معنوی ناملموس استان ایلام برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو به سازمان میراث فرهنگی معرفی شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت: این سه اثر شامل شهر تاریخی سیمره، پل تاریخی گاومیشان و آیین سنتی چمر است. اسامی این سه اثر برای ثبت در فهرست موقت میراث جهانی یونسکو به سازمان میراث فرهنگی کشور اعلام شده که باید از این طریق به سازمان جهانی یونسکو پیشنهاد شود. این سه اثر شرایط و قابلیت های لازم برای ثبت در میراث جهانی یونسکو را دارند.

عبدالمالک شنبه زاده با بیان اینکه تهیه پرونده آثار برای ثبت در فهرست میراث جهانی یونسکو زمان بر است، گفت: ضوابط خاصی برای تهیه پرونده ثبت نیاز است و هر سال از هر کشور تنها امکان ثبت یک اثر وجود دارد. با ثبت یک اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو توجه و حمایت های جهانی به سوی اثر ثبت شده معطوف می شود.

شهر تاریخی سیمره به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی این استان، 200 هکتار وسعت دارد و جزو اولین آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی کشور است. هم چنین، آیین سنتی چمر در عزاداری های بزرگان اجرا می شود و یکی از آثار معنوی ناملموس این استان است که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. پل تاریخی گاومیشان بر روی رودخانه سیمره از آثار دوره ساسانی نیز به ثبت ملی رسیده است.

استان ایلام 722 اثر تاریخی و 16 اثر معنوی ناملموس ثبت شده در فهرست آثار ملی دارد.

تا کنون 35 اثر تاریخی و هنری ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1