25 ژوئن 2022 - 03:53
استاندار قزوین:

نمادهای تاریخی قزوین نشانگر شرافت و اصالت مردم است

8 آوریل 2022 - 14:00 dsfr.ir/j17i8

نمادهای تاریخی قزوین نشانگر شرافت و اصالت مردم است
دریافتی
کاخ چهلستون قزوین

استاندار #قزوین گفت: نمونه های فرهنگی و نمادهای تاریخی موجود در این استان، نشانگر شرافت و اصالت مردم این خطه است.

به گزارش «دنیای سفر»، محمدمهدی اعلایی شامگاه چهارشنبه هفدهم فروردین در مراسم بهره برداری از اولین «خانه ایرانی» قزوین در خانه تاریخی زعیم اظهار کرد: یکی از مزیت ها و حتی مزیت مطلق استان قزوین شأن و جایگاه فرهنگی این استان و اصالت و شرافت حاکم بر مردم استان است.

وی افزود: نمونه های فرهنگی و نمادهای تاریخی موجود در این استان نشانگر شرافت و اصالت مردم است و به طور قطع خانه های تاریخی در این خطه بیانگر قدمت فرهنگ اصیل و عمق شرافت مردمان پیشین این سرزمین است.

استاندار قزوین گفت: اینکه این مزیت چقدر در سطح استان قابل استفاده باشد و بتوان از آن بهره برداری کرد به همت، درایت و تدبیر مسئولان بستگی دارد و به طور قطع آنچه باید در دستور کار مدیران استان قرار گیرد در وهله نخست شناخت و در وهله دوم شناساندن ظرفیت های تاریخی و میرات تاریخی و فرهنگی استان به مردم است که می تواند منجر به توسعه اقتصادی در کنار دستاوردهای فرهنگی باشد.

وی اضافه کرد: در فضای پیش روی مدیریتی استان، توسعه گردشگری برای شناساندن فرهنگ غنی این خطه و ظرفیت اقتصادی گردشگری در دستورکار قرار دارد و امیدواریم منجر به اقدامات مناسب شود.

اعلایی با اشاره به اهمیت افتتاح این خانه تاریخی اظهار کرد: مشابه این خانه در سطح استان به عنوان فرصت های دیگر هم وجود دارد که بخشی از آن ها در معرض استفاده قرار گرفته و بخش دیگری هم باید مورد استفاده قرار گیرد و این فضاها باید در یک زنجیره متصل به یکدیگر جاذبه های فرهنگی و تاریخی استان را به مردم معرفی کنند.

1