25 سپتامبر 2023 - 15:44

نمایش مجازی پارچه های آل بویه و صفویه در موزه رضا عباسی

17 می 2020 - 18:30 dsfr.ir/h75n3

نمایش مجازی پارچه های آل بویه و صفویه در موزه رضا عباسی
mehrnews.com
تافته های ابریشمی

مدیر موزه رضا عباسی گفت: به مناسبت روز جهانی موزه ها، نمایشگاه مجازی منتخبی از آثار پارچه ای مربوط به دوران آل بویه و صفویه روز ۳۰ اردیبهشت در موزه رضا عباسی برگزار می شود.

صدیقه قدرت آبادی مدیر موزه رضاعباسی گفت: رونمایی ۶ قطعه پارچه متعلق به قرون اولیه اسلامی و عصر صفوی در تالار اسلامی ۲ موزه رضاعباسی آثار شامل قطعاتی از تافته های ابریشمی با نقش عقاب و زربفت های نفیس است که برای نخستین بار به نمایش دائم گذاشته می شود.

او افزود: تاریخچه ای از نساجی قرون اولیه اسلامی توسط زهره روح فر موزه دار باستان شناس و مدرس دانشگاه ارائه خواهد شد.

قدرت آبادی گفت: علاقه مندان برای بازدید از این نمایشگاه مجازی می توانند در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه در صفحه اینستاگرام موزه رضاعباسی به آدرس rezaabbasi.museum مراجعه کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1