21 فوریه 2024 - 16:01
معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی:

صنایع دستی غایب بزرگ برنامه ها بوده است

15 اوت 2015 - 11:30 dsfr.ir/al875

وضعیت نامطلوب صنایع دستی کشور و نبود حمایت از هنرهای سنتی ایران موجب شده است تا معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی نیز لب به گلایه بگشاید.

او در تازه ترین اظهارنظر خود گفته است که صنایع دستی غایب بزرگ برنامه ها بود و هیأت های ایرانی و خارجی که به خارج از ایران و به داخل کشور سفر می کنند هیچ توجهی به صنایع دستی تولید شده ایران به عنوان بخشی از هویت فرهنگی و ملی خود ندارند.

وضعیت تولید و فروش صنایع دستی پس از پایان تحریم در نشست معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی و هنرمندان و تولیدکنندگان صنایع دستی در استان اصفهان بررسی شد. در این نشست، بهمن نامور مطلق معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی گفت: صنایع دستی غایب بزرگ برنامه های گذشته بود، اما خوشبختانه در برنامه ششم توسعه بر حمایت از صنایع دستی تأکید شده است.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: کشور در آستانه دوره ای تازه پس از انقلاب با عنوان دوران پساتحریم است که باید خود را آماده کنیم. صنایع دستی در دوره های گذشته، بازارهای خود را از دست داد و ورود دوباره به بازارها سخت و دشوار است.

وی با اشاره به حضور هیأت های تجاری خارجی به کشور خاطرنشان کرد: وقتی هیأت های تجاری به ایران می آیند و یا هیأت های تجاری ایرانی به کشورهای دیگر می روند، متأسفانه همواره جای صنایع دستی خالی می ماند. وقتی هیأت تجاری از ایران به جایی می رود با خود تجار صنایع دستی را همراه نمی کنند.

نامورمطلق گفت: نگرانی ما از این است که برنامه ها چگونه تدوین خواهد شد و صنایع دستی در چه جایگاهی قرار می گیرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « همشهری » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1