27 سپتامبر 2021 - 14:02
برای دریافت کارت سلامت

مسافران پروازهای خارجی ۵ ساعت قبل در فرودگاه حضور یابند

5 مارس 2020 - 13:00 dsfr.ir/zj9au

مسافران پروازهای خارجی ۵ ساعت قبل در فرودگاه حضور یابند
cdnuploads.aa.com.tr
فرودگاه

معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری گفت: مسافران پروازهای خارجی پنج ساعت قبل در فرودگاه حضور یابند.

مرتضی دهقان اظهار کرد: تمامی تدابیر لازم جهت جلوگیری از مسافران بیمار از مبادی فرودگاه های کشور صورت گرفته است.

وی افزود: باتوجه به لزوم دریافت کارت سلامت برای پروازهای خارجی، مسافران پنج ساعت قبل از زمان مندرج در بلیت در فرودگاه حضور یابند.

طبق اعلام سازمان هواپیمایی، از سفر مسافرانی که فاقد کارت سلامت هستند، جلوگیری می شود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1