تاثیر بنزین بر بناهای تاریخی

30 نوامبر 2019 - 11:00 dsfr.ir/w58vd

تاثیر بنزین بر بناهای تاریخی
mizanonline.com
بناهای تاریخی

خبرهایی درباره تأثیر وضعیت بنزین بر میراث فرهنگی و بناهای تاریخی شنیده می شود؛ یک مسئول از امضا شدن هر روزه سندهای هزینه جاری پایگاه ها و سوخت و تعمیراتِ پایگاه ها برای تخصیص اعتبار می گوید و دیگری از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.

یکی از مشکلات همیشگی یگان حفاظت در طول سال های گذشته کمبود نیرو و نبود وسایل نقلیه ای است که برای سرکشی های مداوم به بناهای تاریخی هر منطقه در شهرها و استان های مختلف کشور در اختیار نیروهای این یگان در سراسر کشور قرار می گیرد، اما با وضعیت اخیر بنزین، حالا خبرهای دیگری به گوش می رسد و آن تخصیص نیافتن هزینه سوخت برای سرکشی نیروهای یگان حفاظت به بناهای تاریخی است؛ خبری که در طول روزهای گذشته بیشتر از سمت پایگاه ها و دفاتر میراثی استان تهران و شهرهایی که بناهای تاریخی شان با مرکز شهرها و استان ها فاصله زیادتری دارد، شنیده می شود که «نیروهای یگان حفاظت به دلیل هزینه سوخت و پرداخت نشدن اعتبارِ به موقع از سرکشی به بناهای تاریخی سرباز می زنند»!

با این وجود فرهاد عزیزی - مدیر پایگاههای میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی می گوید: اداره کل پایگاه ها معمولا به صورت روزانه سندهای هزینه های جاری پایگاه ها را که در میان آن ها هزینه سوخت و تعمیرات وسایل نقلیه نیز هست امضا می کند.

او با تاکید بر این که پول سوخت و هزینه های جاری پایگاه های میراث فرهنگی از تهران (وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) حمایت می شود، اظهار می کند: هرچند وضعیت اعتبارات زیاد خوب نیست، اما هر روز سندهای هزینه جاری پایگاه ها و سوخت و تعمیراتِ پایگاه ها را برای تخصیص اعتبار امضا می کنم.

عزیزی همچنین با اشاره به هزینه سوخت و بنزین، اظهار می کند: با تغییر قیمت بنزین، احتمالا مشکلات نیز بیشتر می شوند، اما باز هم تلاش مان را برای حمایت از پایگاه ها بیشتر می کنیم تا برای پرداخت هزینه های جاری با مشکلی روبرو نشوند.

 او اما تاکید می کند: از روند پرداخت هزینه های جاری در یگان حفاظت میراث فرهنگی اطلاع ندارم.

هادی احمدی – مدیرکل دفتر محوطه ها و بناهای تاریخی معاونت میراث فرهنگی – نیز در پاسخ به این پرسش، در قالب پیامک از چنین موضوعی اظهار بی اطلاعی می کند.

از سوی دیگر تماس های خبرنگار این رسانه برای پیگیری وضعیت سوخت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی از محمدحسن طالبیان – معاون میراث فرهنگی وزارتخانه – در طول چند روز گذشته هنوز بی جواب مانده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1