5 خانه قاجاری اردبیل آماده واگذاری به بخش خصوصی است

20 اکتبر 2019 - 17:00 dsfr.ir/5p4ef

خانه قاجاری

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اردبیل گفت: «پنج خانه قاجاری در شهر اردبیل آماده واگذاری به بخش خصوصی است.»

نادر فلاحی با اعلام این خبر تصریح کرد: «خانه های تاریخی آصف، شریعت، مبشری، وهاب زاده و خادم باشی در اردبیل آماده واگذاری به بخش خصوصی است.»

او با بیان این که سرمایه گذاران می توانند با مراجعه به اداره کل در قالب قرارداد منعقده در مرمت و احیای بنای تاریخی مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: «کارشناسان اداره کل بر تمامی روند مرمت و احیا نظارت دارند.»

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان افزود: «علاوه براین سه حمام، دو کاروانسرا مربوط به دوره صفوی و یک قلعه تاریخی مربوط به قرون اولیه اسلامی نیز آماده واگذاری است.»

حمام اوچ دکان و پیرزرگر در اردبیل، حمام عدل در مشگین شهر، تاریخی کاروانسرای قانلی بولاغ در مشگین شهر، کاروانسرای شاه عباسی در نیر و کهنه قلعه در مشگین شهر آماده مشارکت بخش خصوصی است.

به گفته فلاحی بخش خصوصی می تواند با تغییر کاربری در زمان معین از بنای تاریخی بهره برداری کند، در این مدت سرمایه گذار موظف به صیانت از بنای تاریخی است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1