28 سپتامبر 2022 - 17:01

نمایش آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان قلمزن

13 اکتبر 2019 - 13:00 dsfr.ir/rb3pp

قلمزنی

نگارخانه مس نگار به روال هر ساله و در راستای معرفی و ارتقای هنر قلمزنی، امسال نیز نمایشگاه گروهی را به مدت یک هفته بر پا کرده است.

نمایشگاه گروهی «آثار نفیس هنرمندان قلم زن» که آثار هنرمندان پیشکسوت و جوان را در کنار هم به نمایش گذاشته است، روز جمعه (۱۹ مهر ماه) در این نگارخانه افتتاح شد.

محمد حسن گلچین پور، مدیر این مرکز فرهنگی که بر هنرهای سنتی و صناعی تمرکز دارد، درباره این نمایشگاه توضیح داده است: خوشبختانه هنر قلمزنی در این روزها، مورد توجه جوانان قرار گرفته و جوانان با استعدادی به دنبال راه کارهایی برای نوآوری در این هنر با قدمت هستند.

همچنین به دلیل سختی کاری که این هنر داشت، کمتر بانویی جذب این رشته از هنرهای سنتی می شد، ولی امروز نه تنها تعداد بانوان فعال در این رشته بسیار زیاد شده است، بلکه آثار بدیع و چشم نوازی را نیز خلق می کنند. 

در این نمایشگاه آثار هنرمندانی همچون منصور حافظ پرست، رضا قادران، مجید بهرامی پور، محمد مهدی باباخانی، مصطفی میرفخرایی، محمد خورشیدی، کمال لطفی، رضا عابدی، مهران شیرزاد، سلیمان قربانیان، بهزاد ساعی، حسن نیستانی، امیر مالک صالحی، مینا علی بنا، لیلی صفاری، حمیده بوستان، مهسا شادکام، الهام مهدیان، سیده فاطمه مرتضوی، امیرحسین بزرگیان، داوود خلجی، محمد میرزایی، ابراهیم مختاری و ... به نمایش گذاشته شده است.

نمایشگاه گروهی «آثار نفیس هنرمندان قلم زن» که روز جمعه (نوزدهم مهر ماه) با حضور جمعی از هنرمندان قلمزنی برگزار شد تا روز پنجشنبه (۲۵ مهر ماه) ادامه دارد. 

گالری مس نگار در مجتمع پارک پرنس، واحد تجاری شماره ۵ واقع شده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1