28 سپتامبر 2023 - 15:28

کارگاه آموزشی ارز الکترونیک در بوشهر برگزار شد

25 اکتبر 2018 - 08:00 dsfr.ir/226lr

کارگاه آموزشی با موضوع ارز الکترونیکی

کارگاه آموزشی با موضوع ارز الکترونیکی و چگونگی بهره برداری از آن به منظور رونق گردشگری الکترونیک در عمارت دهدشتی استان بوشهر برگزار شد.

به نقل از روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان بوشهر در این کارگاه که صبح روز چهارشنبه 2 آبان برگزار شد، صاحبان مشاغل گردشگری با چیستی و چگونگی ارز الکترونیک آشنایی پیدا کردند.

این سومین کارگاه برگزارشده در زمینه گردشگری بود که با محوریت سه موضوع انجام گرفت.

در ابتدای کارگاه، شاغلان حوزه گردشگری با ارز دیجیتال آشنایی پیدا کردند و پس از آن چگونگی استخراج آن را آموزش دیدند و در نهایت نیازمندی های سخت افزاری و نرم افزاری آن مورد بحث قرار گرفت.

در پایان این کارگاه نیز کارشناسان حوزه سرمایه گذاری اداره کل موضوعاتی در زمینه ایده های نوین در این محور برای توسعه صنعت گردشگری را مورد بحث قرار دادند.

این نوع کارگاه ها با توجه به زمان بندی انجام شده هر دو هفته یکبار برای صاحبان مشاغل حوزه گردشگری برگزار خواهد شد و این کارگاه سومین کارگاه برگزار شده در این حوزه بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1