قطار گردشگری «قلب ایران» از مرز ریلی سرخس وارد کشور می شود

1 اکتبر 2018 - 10:00 dsfr.ir/6p0jt

قطار گردشگری

بیست و هفتمین قطار گردشگری خارجی که «قلب ایران» نامگذاری شده با گردشگرانی از هشت کشور 15 مهرماه از طریق مرز ریلی سرخس وارد کشور می شود.

این قطار از مبداء مسکو حرکت و پس از کشورهای قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان وارد ایران خواهد شد و در آن گردشگرانی از کشورهای استرالیا، آلمان، ایتالیا، سنگاپور، آمریکا، مالزی و روسیه نیز حضور دارند.

در این سفر گردشگران خارجی از شهرهای تهران، مشهد، کرمان، راین، یزد، اصفهان، شیراز، کاشان، اراک، شوشتر، شوش، ورسک و پل سفید بازدید می کنند و با فرهنگ و تاریخ مردم ایران آشنا می شوند.

از سال 93 قطارهای گردشگری، با هدف توسعه گردشگری و شناساندن راه آهن راه اندازی شده اند. شمار زیادی از گردشگران خارجی به وسیله این قطارها از نقاط مختلف کشورمان بازدید کرده اند. این قطارها معمولا در مسیرهایی سیر می کنند که دارای بیشترین جاذبه های گردشگری است و به عقیده فعالان حوزه گردشگری، حضور قطارهای گردشگری بین المللی در ایران، اقدام بسیار موثری در تبلیغ و جذب گردشگران خارجی به شمار می رود.

از جمله این قطارها می توان به قطار هزار و یک شب و قطارگردشگری عقاب طلایی اشاره کرد.

قطار گردشگری عقاب طلایی، معروف به هتل پنج ستاره چرخ دار است و حدود سه سال قبل ایران را در سفرنامه هایش وارد کرده و با مشخص کردن مسیر ویژه «جواهران پارسی»، ایران را به باشگاه مقاصد قطارهای پنج ستاره وارد کرد.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1