25 نوامبر 2020 - 00:19

طرحی برای آینده ای پایدار در گردشگری شهری جهان

6 اوت 2018 - 13:00 dsfr.ir/1g2tw

گردشگری جهانی

گردشگری شهری و پتانسیل های آن برای شهرهای پایدار، بسیار مهم است. از این رو، تمرکز اصلی در هفتمین نشست جهانی سازمان جهانی گردشگری در سئول و در ۱۶ تا ۱۹ سپتامبر برگزار خواهد شد.

این اجلاس برای رسیدن به چشم انداز سال ۲۰۳۰ در بخش گردشگری برگزار می شود و اولین نوع خود در آسیای شمال شرقی برای تشویق رویکردهای استراتژیک جدید بخش گردشگری در حال رشد و تاثیر آن بر مقصد شهری است که از طریق به اشتراک گذاشتن ایده ها و تجربیات نوآورانه به چالش کشیده می شود.

رویکردهای نوآورانه برای رقابت در مناطق شهری، تاثیر فناوری در گردشگری شهری، جوان سازی شهرها و افزایش مشارکت در توسعه شهر، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

سئول یک مقصد گردشگری در سطح جهانی است و شامل اماکن گردشگری بسیار خاص از جمله بازارها، معماری مدرن و موزه هاست.

این شهر یک مقصد گردشگری فراگیر برای ترویج اهمیت به ساخت شهرها برای جذب گردشگر است.

1