3 دسامبر 2020 - 08:20

ایجاد شبکه نظارتی میراث فرهنگی با تشکل ها ضروری است

13 ژوئن 2018 - 11:00 dsfr.ir/ut7ar

ایجاد شبکه نظارتی میراث فرهنگی

معاون میراث فرهنگی کشور، ایجاد شبکه نظارتی میراث فرهنگی با تشکل ها و سمن ها را امری ضروری دانست.

تعدادی از نمایندگان تشکل های میراث فرهنگی در دیدار با محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی خواستار همیاری و تعامل دوسویه در جهت حفظ منافع میراث فرهنگی در سراسر کشور شدند.

در این نشست، دبیر اجرایی بنیاد مهر پایدار گفت: انجمن های مدنی به نقطه ای از بلوغ فکری رسیده اند که برای حفظ و اعتلای میراث فرهنگی کشور لازم است با نگاه تخصصی و برنامه محور بدون هیچگونه غرض ورزی در کنار سازمان میراث فرهنگی گام بردارند.

بابک مغازه ای افزود: در شرایط کنونی لازم است که انجمن های میراث فرهنگی از درگاه پیشنهاد وارد شوند زیرا انتقادات، ناامید کردن و از بین بردن نشاط جامعه را در پی خواهد داشت.

وی به نبود ارتباط برنامه ریزی شده و مدون میان تشکل های میراث فرهنگی، پایگاه ها و یگان حفاظت اشاره کرد و افزود: ارتباط تشکل های میراث فرهنگی با پایگاه های میراث فرهنگی حلقه گمشده است به طوری که هر پایگاه ملی و جهانی می تواند یک NGO باشد.

مغازه ای همچنین به حضور تشکل های میراث فرهنگی در بحث ثبت میراث ناملموس و طبیعی اشاره کرد و ادامه داد: انجمن های میراث فرهنگی می توانند با توانمندسازی و آموزش های سیاهه نویسی سازمان میراث فرهنگی به ثبت پرونده های ملموس و ناملموس و طبیعی کمک بسیاری کنند.

رسول حاجی باقری نماینده انجمن دیده بان استهبان نیز NGO ها را حلقه اتصال بین سازمان و جامعه مخاطب برشمرد و خواستار ارسال به موقع پرونده های ثبت به منظور جلوگیری از تخریب های بیشتر شد.

سمیه مراغی رئیس شورای هماهنگی سازمان های غیر دولتی و انجمن یادمان های قزوین بر نظارت بر پیمانکاری هایی که در مراکز استانی صورت می گیرد، تحقق مطالبات قانونی از راه تعامل و ایجاد بستری برای حضور بیشتر مشارکت های مردمی در امر حفاظت و حراست از آثار تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.

عباس غمخوار نماینده انجمن دوستداران آثار تاریخی و مفاخر نوش آباد نیز در این نشست با اشاره به اینکه حفظ و حراست از آثار تاریخی تضمین گردشگری است گفت: موضوع حفاظت بویژه در روستاهایی با آثار تاریخی و حجم قابل توجهی از گردشگران، بسیار مهم است و از این رو ایجاد تشکل هایی در روستاهای معروف گردشگری به منظور جلوگیری از تخریب و تهدید ها ضرورت دارد.

وی بر آموزش شوراهای روستا و دهیاری ها در روستاهای هدف گردشگری، برگزاری کارگاه های علمی و عملی در مدارس، تدوین دانشنامه حفاظت و حراست برای راهنمایان گردشگری و حمایت از میراث ناملموس و پاسداشت آیین ها و آداب و رسوم که باعث توسعه پایدار می شود تاکید کرد.

ابوالحسن مشروطی رئیس سازمان پیشاهنگی یزد در این نشست از اقدامات صورت گرفته در راه اندازی و تجهیز موزه خصوصی مشروطی که قرار است در خانه پدری وی و با نمایش 10 هزار عکس و اسلاید ایجاد شود سخن گفت و افزود: آمادگی داریم تا در زمینه بادگیرها با مساعدت سازمان میراث دوره آموزشی برگزار کنیم. 

معاون میراث فرهنگی کشورنیز با استقبال از پیشنهادات مطرح شده، افزود: درحال حاضر میراث فرهنگی و محیط زیست دو مقوله مهم در توسعه پایدار کشورها به شمار می روند که نقش تشکل های میراث فرهنگی در حوزه بناها، بافت ها و مواریث طبیعی و ناملموس بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

محمدحسن طالبیان گفت و گو و تعامل میان تشکل ها و سازمان میراث فرهنگی را موضوعی مهم دانست و عنوان کرد: ما نیاز به گفت و گو داریم تا فضای جامعه را به سمتی پیش ببریم تا از طریق آگاهی بخشی و ظرفیت سازی به نشاط جامعه نیز کمک کنیم.

وی با اعلام آمادگی از حضور تشکل ها درحفاظت بهتر پایگاه های کشور تاکید کرد: سازمان میراث فرهنگی در حوزه آموزش های تخصصی می تواند به انجمن ها و تشکل های میراث فرهنگی کمک کند و تشکل ها نیز در معرفی و حفاظت بهتر از پایگاه های ملی و جهانی می توانند نقش آفرینی کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1