5 دسامبر 2023 - 19:54

مشارکت پارک علم و فناوری در برندسازی صنایع دستی اردبیل

24 می 2018 - 13:00 dsfr.ir/130kv

مشارکت پارک علم و فناوری در برندسازی صنایع دستی اردبیل
iribnews.ir
صنایع دستی اردبیل

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری اردبیل خواستار مشارکت پارک علم و فناوری این استان در برندسازی صنایع دستی اردبیل شد.

نادر فلاحی سرپرست این اداره کل، روز سه شنبه 1 خرداد در دیدار با رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل تصریح کرد: «انتظار می رود در خصوص برندسازی صنایع دستی، پارک علم و فناوری یاریگر ما باشد.»

با توجه به ظرفیت اشتغال زایی حوزه صنایع دستی، لازم است با برندسازی و بسته بندی مناسب نسبت به معرفی و فروش هر چه بیشتر و بهتر صنایع دستی اقدام کنیم.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل همچنین به معرفی ظرفیت های گردشگری استان با مشارکت پارک علم و فناوری تأکید کرد و افزود: در شناساندن استان اردبیل پارک علم و فناوری می تواند ایده های خلاقانه ارائه دهد.

در حوزه گردشگری نیازمند آموزش و فرهنگ سازی هستیم که انتظار می رود در این راستا نیز پارک علم و فناوری یاریگر ما باشد.

او با تأکید به ضرورت توسعه برنامه ریزی شده گردشگری استان ادامه داد: انتظار این است که شعارهای توسعه محور و هدفمند برای استان انتخاب شود.

از سویی برای خروج گردشگری اردبیل از وضعیت فصلی لازم است شعار مناسب انتخاب شده و بر اساس آن برنامه های عملیاتی پیاده شود.

عبدالقیوم قلی پوری، رئیس پارک علم و فناوری استان اردبیل نیز در این نشست با استقبال از طرح های توسعه محور گردشگری اردبیل نسبت به همکاری با اداره کل میراث فرهنگی استان اعلام آمادگی کرد.

اقدام میراث فرهنگی در راه اندازی نمایشگاه صنایع دستی ستودنی است و این مجموعه در برنامه های مختلف به اداره کل میراث فرهنگی استان کمک خواهد کرد.

او همچنین به ضرورت تعریف استارت آپ انتخاب شعارهای کمی و کیفی مناسب توسعه گردشگری استان تأکید کرد و بیان داشت: «در حوزه برندسازی، بسته بندی و آموزش صنایع دستی نیز مشارکت خواهیم کرد.»

« دنیای سفر » این نوشته را از « میراث آریا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1