24 نوامبر 2020 - 22:22

سینماگران و معماران به بافت تاریخی تهران می روند

19 می 2018 - 08:30 dsfr.ir/rj2n5

سینماگران و معماران به بافت تاریخی تهران می روند
mytourguide.ir
بافت تاریخی تهران

سینماگران، معماران و هنرمندان قصد دارند با امضای تفاهم نامه ای بافت تاریخی تهران را احیا کنند.

بهروز مرباغی معمار و عضو انجمن مفاخر معماری ایران با تایید این خبر گفت: قرار است یک جریان خیلی خوب برای بافت تاریخی تهران رخ دهد تا شاید با کمک یکدیگر بتوانیم بخشی از این بافت تاریخی را نجات دهیم.

این معمار و مدرس دانشگاه ادامه داد: بر اساس صحبت های انجام شده قرار است با برگزاری جلسه ای و امضای یک تفاهم نامه، تعدادی از هنرمندان، مجموعه داران و معماران در بافت تاریخی تهران مستقر شوند.

این عضو انجمن مفاخر معماری ایران با اشاره به انجام چنین اقدامی در برخی کشورهای دیگر مانند پاریس، تونس، ایتالیا و سن پطرزبورگ، افزود: متاسفانه هنوز برخی افراد بافت تاریخی تهران را با نام بافت فرسوده می شناسند، اما امیدواریم بتوانیم با چنین اقدامی بخشی از بافت تاریخی تهران را احیا کنیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « اییسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1