28 فوریه 2024 - 20:09

تابوی بوم گردی در تهران شکسته می شود

14 مارس 2018 - 12:30 dsfr.ir/dl7nj

تابوی بوم گردی در تهران شکسته می شود
khouzestan.isna.ir
بوم گردی

تهران صاحب بومگردی می شود، استانی که تا امروز در برابر اقامتگاه هایی که سبک متفاوت و ارزان تری را در اسکان ترویج داده اند، مقاومت نشان داده بود. حالا با آمدن رییس جدید به اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری تهران ظاهرا قرار است این تابو شکسته شود.

دلاور بزرگ نیا در حاشیه بازدید از نمایشگاه بوم گردی که تا ۲۵ اسفندماه در برج میلاد برپا است، گفت: ظرفیت های فرهنگی، طبیعی و جغرافیایی در مناطق روستایی استان تهران امکان توسعه اقامتگاه های بوم در سطح استان را فراهم کرده است.

او بیان کرد: توسعه اقامتگاه های بوم گردی می تواند اشتغال پایدار و کاهش جریان مهاجرت روستا به شهرها را در استان تهران فراهم کند.

مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با تاکید بر تسهیل انجام مراحل اداری در صدور مجوز اقامتگاه های بوم گردی، افزود: طرح مشاوره با دهیاران و شوراهای بخش و روستای استان برای آشنایی با ضوابط و مزایای ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در خانه های روستایی در سال ۹۷ اجرا می شود.

طرح شناسایی خانه های تاریخی در روستاها و مناطقی که قابلیت تاسیس بوم گردی داشته باشد در سال ۹۷ از مدیران ادارات میراث فرهنگی و گردشگری در شهرستان های استان تهران خواسته می شود.

بزرگ نیا گفت: امیدوارم تا پایان سال ۹۷ شاهد ایجاد اقامتگاه های بوم گردی در شهرستان های فیروزکوه، دماوند، شهریار و شمیرانات باشیم.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1