20 ژانویه 2021 - 00:16

آسفالت شدن 450 متر از عرصه تاریخی هگمتانه

8 مارس 2018 - 08:30 dsfr.ir/r75xd

آسفالت عرصه تاریخی هگمتانه

مدیر پایگاه محوطه باستانی هگمتانه از آسفالت شدن 450 متر از عرصه تاریخی هگمتانه خبر داد و گفت: متأسفانه این عمل با وجود همه مخالفت های میراث فرهنگی انجام گرفت.

بهرام توتونچی تصریح کرد: بارها و بارها اعلام کردیم و نظر کارشناسی دادیم که مخالف این کار هستیم اما متأسفانه شهرداری متراژی از عرصه تپه هگمتانه را آسفالت کرد و همین موضوع ثبت جهانی این محوطه را کم می کند.

وی با تأکید بر اینکه مخالف امور اجرایی و طرح های مدیریت شهری نیستیم، افزود: این عرصه در دست خرید از بخش خصوصی است و خرید بخشی از آن نیز انجام شده اما با توجه به محدودیت اقتصادی تملک آن کُند شده بود.

توتونچی با اشاره به اینکه این عمل شانس ثبت جهانی تپه تاریخی هگمتانه را کم می کند، خاطرنشان کرد: ما در کنار دیگر محوطه های تاریخی سطح کشور تلاش داریم کمترین نقطه ضعف را داشته باشیم اما متأسفانه مدیریت شهری این نگاه را ندارد.

وی با بیان اینکه مجوز این کار از تهران اخذ شده است، افزود: این عمل بدون هماهنگی با میراث فرهنگی انجام شده و با توجه به اینکه مدیریت شهری و مسئولان اجرایی پشت این قضیه بودند نتوانستیم کاری از پیش ببریم.

وسعت تپه هگمتانه 22 هکتار قبل از انقلاب بوده و پس از انقلاب نیز تقریبا 9 هکتار را توانسته ایم خریداری کنیم و 4.5 هکتار دیگر در دستور کار آزادسازی است که در صورت تأمین اعتبار انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای پیاده راه سازی اکباتان شهرداری اقدام به آسفالت 450 متر از عرصه تاریخی هگمتانه کرد، ادامه داد: عرصه آسفالت شده از میدان هفت تیر و مجاورت نرده ها آغاز شده و تا مسیر آهن فروش ها ادامه دارد.

وی درباره قطع درختان در این محوطه نیز گفت: با توجه به اجبار نمایندگان شهرداری برای آسفالت این معبر، یکی از درختان این محوطه نیز قطع شد که میراث فرهنگی مخالف انجام این کار نیز بود.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1