ناگفته های زهرا احمدی پور از یک سازمان پر رفت و آمد

21 اوت 2017 - 21:40 dsfr.ir/qq3o8

ناگفته های زهرا احمدی پور از یک سازمان پر رفت و آمد
فرج صمدی
مراسم تودیع و معارفه روسای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

فرصتِ من در سازمان میراث فرهنگی کوتاه بود، امیدوارم پروژه های آغاز شده در این دوره در سازمان ادامه دار باشد تا مهمترین خلاءهای این حوزه از بین بروند.

"رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری"

به گزارش ایسنا، «زهرا احمدی پور»، معاون سابق رییس جمهور در سازمان میراث فرهنگی روز دوشنبه (30 مرداد) در مراسم تودیع خود با اشاره به اقداماتی که در مدت 9 ماه حضورش در این سازمان انجام داده گفت: در مدتی که در پست معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خدمت کشور و دولت یازدهم بودم، خود را بی نیاز از نقد و نظر متخصصان نپنداشتم و مشکلات ساختاری، نهادی و قانونی را یکی یکی و با کمک و مشورت متخصصان و منتقدان و کارشناسان شناختم و به حد توانم کوشیدم تا گره های کور را باز و مسیر سازمان را در تحقق مأموریت ها و وظایف تخصصی و عمومی اش هموار کنم.

او با بیان این که در حوزه میراث فرهنگی کوشیدم قانونی جامع و شفاف برای حراست از میراث تجدیدناپذیر نیاکان مان تهیه شود، افزود: حدود 40 درصد این پروژه به کمک دلسوزان میراث بانان تا امروز انجام شده و امیدوارم به بهترین وجه تکمیل شود و یک بار برای همیشه خلاءهای قانونی را در این حوزه مهم برطرف کند.

وی ادامه داد: همان طور که اشراف دارید، بحث حفاظت و حراست از میراث فرهنگی که از مأموریت های اصلی سازمان است، نیاز به یک زیرساخت منسجم قانونی و فراگیر دارد که هم شفافیت را حداکثری کند و هم تضامین لازم و مسئولیت های دیگر بخش ها را در این راستا روشن کند.

پژوهشگاه باید نقش پررنگ تری در چشم اندازها داشته باشد

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری با اشاره به برنامه هایش مبنی بر نظام مند کردن قراردادهای مرمتی و پژوهشی باستان شناسی اظهار کرد: پژوهشگاه به عنوان بازوی فکری این سازمان، باید نقش پررنگ تری در سیاست گذاری و سیاست سازی و فراهم کردن چشم اندازی خردمندانه هم در حوزه باستان شناسی و حفاظت و حراست از میراث و هم نقشی کلیدی در توسعه علمی گردشگری کشور ایفا کند. اصلاح وضعیت موجود می تواند پژوهشگاه را به جایگاه درست و اصولیِ آن برساند و امیدوارم این موضوع که مقدماتش آغاز شد، تداوم یابد.

او با بیان این که آیین نامه ی حفاظت، بازنگری و احیا در حوزه میراث فرهنگی به سرانجام رسید، ادامه داد: در زمینه فهرست برداری اموال فرهنگی و همچنین اصالت سنجی ها و بازرسی های نوبه ای از مواریث و اشیاء فرهنگی در اختیار سازمان و همچنین مخازن نگهداری این اموال دچار مشکلات عدیده هستیم. بهبود وضعیت مخازنی که در وضعیت بحرانی بودند، آغاز شد ولی موضوع فهرست برداری اموال فرهنگی و اصالت سنجی با احیای عملیاتی آیین نامه حفاظت کمک شایانی به نگاهبانی و نگاه داری بهتر از این مواریث خواهد کرد.

احمدی پور با بیان این که طرح حفاظت متمرکز الکترونیک و ایجاد مرکز مانیتورینگ الکترونیک محوطه ها و ابنیه تاریخی در سراسر کشور آغاز شده است، گفت: با تامین اعتبار در بودجه سنواتی می توان این طرح را با سرعت نهایی کرد تا حفاظت از محوطه ها و ابنیه به شکل اصولی انجام شود.

چاره ای جز مردمی کردن پروسه حفاظت نداریم

وی با تاکید بر این که مقدمات احیای انجمن های میراث فرهنگی نیز انجام شده اند، بیان کرد: انجمن های میراث فرهنگی ظرفیتی مغفول مانده است که قانون گذار در اختیارمان قرار داده تا به کمک اعضای این انجمن ها، پروسه حفاظت و حراست از ابنیه تاریخی به شکلی مردمی و داوطلبانه انجام شود.

او اظهار کرد: انجمن های میراث فرهنگی می توانند حفاظت از میراث فرهنگی را مردمی کنند. ما هیچ چاره ای جز مردمی کردن فرآیند حفاظت و حراست از میراث فرهنگی کشورمان نداریم. هرقدر هم به درستی نیروهای سخت افزاری و نرم افزاری مان را در این حوزه توسعه دهیم، بدون یاری و حساسیت مردم نمی توانیم موفقیت مان را در این حوزه به درجه ای مطلوب برسانیم.

احمدی پور تاکید کرد: سامانه املاک سازمان راه اندازی شد که امیدوارم با مستندسازی همه املاک این موضوع به نتیجه نهایی برسد. سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به عنوان یکی از چند مَلاک بزرگ کشور که بخش مهمی از این املاک سرمایه های تجدیدناپذیر کشور هستند، با مسئله بزرگ مستندسازی و ایجاد شفافیت در املاک در اختیار و همچنین بحث متصرفین و معارضین دست به گریبان است. متمرکز شدن بر بحث مستندسازی و همچنین ایجاد شفافیت حداکثری با سامانه املاک برنامه ای اصولی بوده و هست که با همکاری معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم تا مستندسازی آخرین ملک و بارگذاری در سامانه پیش برود.

معاون سابق رییس جمهور در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که موضوع ثبت های اضطراری، موضوع پرغصه ای در سازمان بود، ادامه داد: نبود اطلس جامع بناهای ارزشمند و سوداگری های کوته بینانه باعث شده که برخی از ابنیه ارزشمند و هویت ساز شهرها تنها زمانی در پروسه ثبت قرار گیرند که بولدوزرها برای تخریب شان تجهیز شده اند، بنابراین از مدیران کل محترم استانی خواستم تا ثبت های اضطراری شان را اعلام و به سرعت اقدام کنند تا دیگر زمانی که بولدوزرها به پای میراث مان رسیده اند به دنبال تهیه پرونده ثبت نباشیم.

او اضافه کرد: طرح کاشی ماندگار را اجرا کردیم تا شهرها و محله هایمان به لطف مفاخر فرهنگی کشورمان، هویت فرهنگی شان را بازیابند. اجرای کامل این طرح در سراسر کشور علاوه بر آنکه تحقق یکی از مأموریت های سازمان برای حفظ و ترویج مواریث فرهنگی است، سبب خواهد شد تا کوچه کوچه شهرهایمان دارای هویتی قابل افتخار شوند.

وی افزود: گردشگریِ شهری هم می تواند بهره فراوانی از اجرای این طرح ببرد و در واقع اجرای این طرح در کنار اجرای طرح احیای قلب تاریخی شهرها که در برنامه تبریز 2018 گنجانده شد، می تواند علاوه بر توسعه حفاظت از بناها، بخشی مهم از استراتژی توسعه محصولات گردشگریِ شهری مان باشد.

ثبت جهانی شهر یزد، ثبت ربنای استاد شجریان و دیگر مسائلی که در حوزه میراث انجام و البته کارهای زیاد دیگری هم بود که فرصت انجامش نبود.

صنایع دستی، یک فرصت بزرگ برای توسعه پایدار

احمدی پور در ادامه صنایع دستی را یکی از مزیت ها و فرصت های بزرگ کشور برای توسعه پایدار دانست و افزود: کارگاه های صنایع دستی که با هنر و ذوق و تحمل سختی ها از سوی استادکاران صنایع دستی فعال نگاه داشته شده اند، تبلور و تجلیِ واقعی اقتصاد مردمی و مقاومتی است.

او گفت: متأسفانه با کم لطفی دو دهه اخیر، این هنر-صنعت در وضعی بحرانی قرار گرفته بود. بحث حمایت های اجتماعی از هنرمندان صنعتگر در این حوزه موضوعی اصولی ولی مغفول مانده بود که خوشبختانه با همکاری مجلس محترم، قانون حمایت از هنرمندان و صنعتگران این حوزه را به ثمر رساندیم و در کنار آن موانع راه اندازی صندوق حمایت از صنعت گران را از بین بردیم تا ذره ای از مشکلات این حوزه کم شده باشد.

وی تاکید کرد: موضوع خرید تضمینی و بازاریابی حمایتی جهت محصولات صنایع دستی به ویژه محصولات استان های محروم در دستور کار قرار گرفت که نمونه آن را می توان هم اکنون در طرح «با کاروان صنایع دستی» و خرید تضمینی حصیر و برپایی نمایشگاه در سراسر کشور مشاهده کرد.

او با بیان این که ایجاد بازارچه های دائم صنایع دستی را تا لحظه ای که در سازمان بودم پیگیری کردم و امیدوارم این موضوع ادامه یابد، افزود: موضوع کاربردی کردن صنایع دستی و استفاده از محصولات صنایع دستی در معماری داخلی و زندگی روزمره با کمک مدیران و کارکنان معاونت محترم صنایع دستی پیگیری شد. اجرای طرح خانه ایرانی در نمایشگاه ملی صنایع دستی که چند روز آینده افتتاح خواهد شد تلاشی برای نشان دادن کاربردی بودن و به روز بودن صنایع دستی کشورمان است.

معاون سابق رییس جمهور تاکید کرد: در کنار این موضوع، تلاشی بی وقفه شد تا شهرها و روستاهای جهانی صنایع دستی در کشورمان با تعداد بیشتر و کیفیت بهتری ثبت شوند. نصب اِلمان های صنایع دستی در شهرها طرح دیگری بود که در حال اجرا است. طرح «سفیران صنایع دستی» نیز با هدف فرهنگ سازی و ترویج خلاقانه اجرایی شد. اپلیکیشنی طراحی شد تا زنجیره فروش مستقیم صنایع دستی از سطح روستاها و شهرهای کوچک شکل بگیرد. افزایش صادرات صنایع دستی در این مدت و رسیدن به مرز بیش از 230 میلیون دلار با اجرای این طرح ها حتما رشد بهتری خواهد داشت.

احمدی پور تاکید کرد: رونق صنایع دستی می تواند اشتغال آفرین و هویت ساز باشد. توسعه کارگاه های صنایع دستی در روستاها و احیای صنایع دستی فراموش شده باید بخشی از استراتژی ایجاد اشتغال در روستاها، توسعه مناطق مرزی و کمتر برخوردار و همچنین به عنوان راهکاری جهت مهاجرت معکوس در برنامه ریزی های کلان کشور وارد شود. طرح تولید و اشتغال در روستاها که با استفاده از ظرفیت تفاهم نامه با وزارت کشور و صندوق کارآفرینی امید و بنیاد مسکن در فاز اول در 5 استان مرزی کشور در حال انجام است جهت ایجاد الگویی برای تحقق این مهم انجام شد. البته این طرح در هر سه حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارای ریزپروژه هایی است ولی هدف غایی آن توسعه پایدار در روستاها و بازگرداندن روستاها به نقش در حال فراموشی تولیدکننده بودن و درون زا بودن اقتصاد و معیشت است.

مشکلات گردشگری زیاد بود

او در ادامه با بیان این که در حوزه گردشگری مشکلات بسیار بود، گفت: توسعه گردشگری در هر کشوری نیاز به برنامه ای فراگیر، منعطف، خلاقانه و همچنین ایجاد اتفاق نظر در تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دارد.

وی با اعلام این خبر که پروسه تدوین سیاست های کلی گردشگری جمهوری اسلامی ایران با همکاری مجمع تشخیص مصلحت نظام که از اسفندماه سال گذشته آغاز شده است در شهریورماه به پیش نویس نهایی برای تقدیم به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رسید، بیان کرد: تدوین سیاست های کلی گردشگری با هدف ایجاد وحدت گفتمانی در همه ارکان نظام پیگیری شد. این اتفاق مهم را با تشکیل 18 کارگروه از بخش دانشگاهی، خصوصی، سمن ها و مدیران سه حوزه تخصصی سازمان و معاونت حقوقی آغاز کردیم و امیدوارم پس از جلب نظر همه صاحب نظران گردشگری کشور دارای یک سند سیاست کلی شفاف و روشن شود. داشتن یک سند بالادستی در حوزه مهم گردشگری که از یک سو جوانب کلان و حیاتی این حوزه را دربربگیرد و از سوی دیگر افق همکاری بخش های مختلف نظام را در تحقق سیاست های کلان روشن کند، یکی از مسائل ریشه ای و بنیادین جهت توسعه پایدارگردشگری کشور است.

وی با بیان این که در سند چشم انداز، تصویر نهایی این حوزه در سال 1404 ترسیم شده است، تاکید کرد: اما در این سند فقدان سیاست های کلی و پی آمد آن نبود یک برنامه ملی، تلاش های بسیار زیادِ سال های گذشته در این حوزه را دچار بی قاعدگی و بی نظمی ساخته است. اگر هدف و غایت ما توسعه پایدار صنعت گردشگری است با بی نظمی و بی قاعدگی این مقصود حاصل نخواهد شد.

احمدی پور گفت: بر این اساس و با انجام کارهای پژوهشی، 16 استراتژی بنیادین توسعه گردشگری کشور که هم ناظر بر اصلاح ساختار نهادی و برنامه ریزی است و هم بر توسعه نرم افزاری و محصول متمرکز شده است، تدوین شد که امیدوارم که اگر این استراتژی ها به شکل هماهنگ پی گرفته شود، گردشگری کشور آینده ای افتخارآمیز خواهد داشت.

کشور فاقد برنامه ملی گردشگری است

رییس سابق رسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در ادامه با بیان این که کشور ما فاقد برنامه ملی توسعه گردشگری است، افزود: در چند دهه گذشته در دو نوبت تلاش شده است تا کشور دارای یک برنامه ملی توسعه گردشگری باشد. یکی به دهه 50 بر می گردد که کار آن را یک شرکت سوئیسی انجام داد و دیگری به دهه 80 و در دور دوم ریاست جمهوری رییس دولت هفتم و هشتم برمی گردد. هر دو برنامه ملی به دلیل طوفان های سیاسی و دیگر مسائل هیچ گاه عملیاتی نشدند و در کتابخانه سازمان مدیریت و برنامه ریزی خاک می خوردند.

او با بیان این که بازنگری برنامه متأخر با هدف دستیابی به برنامه ای راهبردی و ملی به سرعت در دستور کار قرار گرفت، افزود: کارگروهی برای این کار شکل گرفت، در مذاکراتی که با دبیر کل سازمان جهانی گردشگری داشتم از او خواستم تا در تدوین برنامه ملی به ما خدمات مشاوره ای ارائه دهند. خوشبختانه مسئول تیم تدوین برنامه ملی گردشگری سال 1381 از سوی این سازمان جهانی مأمور شد تا به ایران بیاید و کار تدوین این سند ملی را با کمک متخصصان کشورمان به سرانجام برساند. داشتن سند ملی گردشگری نقشی حیاتی برای توسعه این صنعت خواهد داشت.

به اعتقاد او این برنامه چنانچه با نگاه راهبریِ بخش خصوصی تدوین شود و نقش سازمان را در سطح سیاست گذار کلان و هماهنگ کننده تعریف کند، که باعث میشود با نظام بهینه اولویت سنجی داشته باشیم و هم تخصیص منابع، مشوق ها و هماهنگ سازی دستگاه ها دارای یک سیستم شفاف و قابل سنجش شود.

او ادامه داد: در کنار این سه امر مهم و با نگاهی هماهنگ، کار تدوین لایحه قانون جامع گردشگری آغاز شد. ضرورت وجودی یک قانون جامع برای این حوزه بر همه شما بزرگواران روشن است. وجود چندین تصویب نامه و بیش از 30 دستورالعمل که برخی از آن ها پشتوانه مستحکمی ندارند و یا با هم در تنافر هستند و همچنین خلاء قانونی در برخی حوزه های مهم ضرورت این امر را اجتناب ناپذیر می ساخت. امیدوارم با نهایی شدن این لایحه و تصویب آن در مجلس محترم این موضوع یک بار برای همیشه حل شود.

مناقشه برانگیزترین آیین نامه ها در حوزه گردشگری

وی بیان کرد: آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، نرخ گذاری و نظارت بر تأسیسات گردشگری که یکی از مناقشه برانگیزترین آیین نامه ها در حوزه گردشگری بود در آخرین روزهای مسئولیتم در سازمان و با همراهی متخصصان و بخش خصوصی اصلاح و به دبیرخانه دولت فرستاده شد.

احمدی پور توضیح داد: بر اساس متن اصلاحی پیشنهادی، از یک سو امور تصدی گری سازمان در این حوزه به شکل شفاف به بخش خصوصی سپرده می شود و هم تأسیسات گردشگری موضوع آیین نامه بازتعریف می شود. بر اساس بند «ث» ماده 100 قانون برنامه ششم توسعه، سازمان مکلف شده است تا امور تصدی گری و اجرایی خود را به بخش خصوصی واگذار کند. اصلاح این آیین نامه گرچه در جهت تحقق این تکلیف قانونی هم هست، ولی هدف ما در اصلاح این آیین نامه بر اساس این اصل بود که توسعه پایدار گردشگری کشور جز با تکیه و اعتماد به بخش خصوصی و راهبری آن ها امکان پذیر نیست.

رییس سابق سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با بیان این که واگذاری امور تصدی گری به بخش خصوصی و اجرای اصولی اصل 44 و قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار در همه دستگاه ها با مقاومت های فراوانی روبه رو است، بیان کرد: تلاش کردیم با همفکری با همه بخش های سازمان و متخصصین و همچنین بخش خصوصی این کار سخت را به سرانجام برسانیم. امیدوارم اصلاح این آیین نامه مورد توجه هیئت محترم وزیران نیز قرار بگیرد تا موانع از سر راه بخش خصوصی برداشته شود.

او ادامه داد: شیوه نامه نمایشگاهی سازمان با هدف زدودن موانع بر سر راه اقتصاد بخش گردشگری اصلاح و ابلاغ شد تا دخالت سازمان در این حوزه بر اساس مأموریت تعیین شده تسهیل گری، هماهنگی و سیاست گذاری کلان باشد و سازمان در حوزه اجرایی نمایشگاه ها مخل اقتصاد بخش خصوصی گردشگری نباشد. اعتقاد داشته ام و دارم که بازاریابی داخلی و بین المللی سازمان باید در جهت توسعه منافع کشور و بخش خصوصی واقعی باشد.

وی با بیان این که در زمینه ثبت های جهانی و بر اساس یکی از استراتژی های تدوین شده در حوزه گردشگری که مبتنی بر ثبت های جهانی است توازن بخشی به پرونده های ثبت جهانی با محوریت مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را در کشور عملیاتی کردیم، افزود: تهیه پرونده ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات و پرونده ثبت جهانی جنگل های ارسباران علاوه بر تحقق وظیفه سازمان در حراست و معرفی میراث طبیعی کشورمان، بخشی از استراتژی توسعه محصول و تنوع بخشی به مقاصد گردشگری است. با همین زاویه دید تهیه پیوست گردشگری برای پرونده های جهانی ثبت در دستور کار قرار گرفت.

احمدی پور تاکید کرد: با هدف توسعه برنامه بازاریابی داخلی و بین المللی گردشگری و با هدف تولید محتوای باکیفیت و تنوع بخشی به مقاصد و محصولات گردشگری کشور، طرح ایجاد شبکه ملی گردشگری در صدا و سیما به شورای عالی میراث پیشنهاد شد که با نگاه مثبت اعضا به تصویب رسید.

اگر آمار گردشگری عملیاتی شده باشد، با شهامت می گویم

او گفت: شاید برایتان سؤال شده باشد که چرا در این سخنرانی از آمارهای بخش گردشگری سخنی نمی گویم. پرنسپ های علمی و سال ها حضور در محافل آکادمیک و تخصصیِ اجرایی به من آموخته است که نباید بر آماری تکیه کنم که در علمی و اثبات پذیر بودن آن تردید جدی وجود دارد. 15 سال پیش سازمان جهانی گردشگری به کشورمان توصیه کرد تا حساب اقماری گردشگری یا همان TSA را در کشورمان اجرایی کنیم. 15 سال به این توصیه عمل نشد. اگر نظام جامع آماری گردشگری در کشور عملیاتی شده بود مطمئن باشید اینجا و در این سخنرانی، با شهامت از آمارها سخن می گفتم.

وی با تاکید بر این که در فقدان حساب اقماری گردشگری نه می توان وضعیت موجود را تحلیل کرد و نه قادر خواهیم بود تا نگاهی آینده نگرانه به این صنعت داشته باشیم، اظهار کرد: این را علم به ما می گوید. بحث بر سر خرد و رویکرد علمی است. اجرای حساب اقماری گردشگری چون کاری بین بخشی است، در آخرین جلسه شورای عالی میراث این موضوع طرح شد که خوشبختانه با نگاه علمی و کارشناسی جناب آقای دکتر جهانگیری این امر مصوب شد و امیدوارم این موضوع به سرعت عملیاتی شود.

او اضافه کرد: در حوزه توسعه اماکن اقامتی و بومگردی ها و استانداردسازی و جلب سرمایه گذاری هم که جزو امور جاری سازمان است آمار و ارقام عملکردی وجود دارد.

وی با بیان این که توسعه پایدار گردشگری و توسعه اقتصادی صنایع دستی و حفاظت و پاسداری از میراث ملموس و ناملموس کشور که تجدیدناپذیرند ضرورت آنی و اکنونی کشور است، ادامه داد: بسیج همه توان ها و افکار خلاق و آینده نگرانه جهت تحقق مأموریت ها و اهداف این سازمان وظیفه ای ملی و همگانی است. همه موظفیم که در این راه منیت را کنار بگذاریم و با نگاه ملی گام برداریم.

احمدی پور در ادامه خطاب به علی اصغر مونسان، رییس جدید این سازمان برای انتصابش به معاونت رئیس جمهور و ریاست سازمان میراث فرهنگی گفت: وظیفه ملی و میهنی خود می دانم که در این راه سخت، ولی شیرین از در اختیار قرار دادن تجربه ام و آنچه دریافته ام دریغ نمی کنم و امیدوارم مدیریتی باثبات و طولانی مدت در این سازمان داشته باشید چرا که این سازمان از مدیریت های ناپایدار و چندماهه آسیب های جدی دیده است.

او با اشاره به فشار کار به ویژه برای تدوین برنامه سالیانه سازما ن از سطح ملی تا برش استانی و شهرستانی کاری سخت و شبانه روزی بود، افزود: این کار بزرگ با توان و تخصص شما به نتیجه رسید و اینک برای نخستین بار برنامه سازمان از سطح کلان تا سطح خرد با برش زمانی و بودجه ای تهیه شده است.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1