2 آوریل 2023 - 12:41

بدعت اروپایی در گردشگری ایران!

21 ژوئن 2017 - 15:00 dsfr.ir/kd4hl

بدعت اروپایی در گردشگری ایران!
میثم رودکی / دنیای سفر
بازدید راهنمایان گردشگری از کاخ جهانی گلستان

نفوذ چینی ها در بازار کار #گردشگری ایران به برخی کشورهای اروپایی هم سرایت کرده و گردشگران خارجی دیگر نیز بدون همراهی راهنما به ایران سفر کنند.

«نفوذ چینی ها در بازار کار گردشگری ایران به برخی کشورهای اروپایی هم سرایت کرده؛ بعضی گروه های فرانسوی و هلندی هم ترجیح می دهند شخصا و بدون همراهی راهنمایان ایرانی در کشورمان سفر کنند، صحبت بر سر مسافرت گروه های سه یا چهار نفره نیست، موضوع تورهای پرجمعیتی است که از همه امکانات گردشگری استفاده می کنند اما مدل سفرشان طوری است که چرخه گردشگری را در کشور معیوب می کند.»

«رامین ذبیح مند» - راهنمای گردشگری - با بیان این مطلب، درباره جریانی که در کشور راه افتاده هشدار داد و از مقامات رسمی کشور درخواست کرد: با توجه به اهمیت موضوع تامین امنیت در کشور و رویکردهای نظارتی و حمایتی، اجازه ندهند گروه های گردشگری خارجی، حال با هر نوع ویزایی که به ایران وارد می شوند، بدون همراهی راهنماهای داخلی به راحتی در کشور تردد کنند.

او گفت: ما زمانی نگران استفاده از دانشجویان چینی به عنوان راهنما در تورهای گردشگری بودیم. بعدها یک پله پیش رفتند و جای هتلدار مجاز را نیز گرفتند و خودشان خانه کرایه ای غیرمجاز در اختیار مسافران چینی قرار دارند و جای رستوران دار با نظارت وزارت بهداشت را هم گرفتند و خودشان خوراک چینی ها را در ایران تامین می کنند و حالا هم که کار آژانس گردشگری را می کنند. در واقع ما از محل ورود گردشگران چینی به ایران جز ویزا، هیچ منفعت دیگری نمی بریم، چون آنها همه خدمات را از هموطنان شان در ایران می گیرند. چینی ها کل چرخه گردشگری را معیوب کرده اند.

استاد ارشد فدراسیون جهانی راهنمایان گردشگری با اشاره به گسترش فعالیت دانشجویان و طلبه های چینی مقیم در بخش گردشگری ایران، اظهار کرد: اتباع خارجی که ویزای تحصیلی دارند، معمولا جواز کار ندارند، اما بیشتر چینی هایی که با ویزای غیرکار در ایران مقیم هستند، این کار غیرقانونی را انجام می دهند، به طوریکه هم حاشیه دارند و هم مالیاتی پرداخت نمی کنند.

دست فروشی مسافران چینی در تهران!

عضو انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان فارس همچنین درباره پدیده تازه دست فروشی برخی مسافران چینی در تهران نیز گفت: این رفتاری نامرسوم در دنیای گردشگری است که به نوعی ناشی از سوءاستفاده از خلاء قانونی و نبود نظارت ارگان های ذیربط بر اجرای درست قوانین موجود است.

این راهنمای چینی زبان سپس به اظهارات اخیر معاون گردشگری مبنی بر استفاده هیات های تجاری چینی از خانه های شخصی اشاره کرد و گفت: این کار مگر خلاف مقررات امنیتی در کشور نیست؟ چرا به آن رسیدگی نمی کنند؟ ما بارها در این باره مراتب اعتراض خود را به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری منتقل کرده ایم و هیچ وقت هم پاسخ روشنی نگرفته ایم.

ذبیح مند اضافه کرد: صحبت های اخیر معاون گردشگری در واکنش به وضعیتی که اتباع چینی در ایران ایجاد کرده اند، آب پاکی را روی دست ما ریخت، در حالیکه این انتظار می رود وقتی مسؤولی حافظ منافع و مجری تصمیمات، قوانین و وظایف محوله است، به چنین اتفاقاتی که با امنیت کشور ارتباط دارد، توجه نشان دهد.

او در عین حال متذکر شد: دغدغه ما فقط گردشگران چینی نیستند، گردشگرانی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و هلند نیز به این جمع پیوسته اند. ما آژانس های رسمی را در ایران سراغ داریم که گروه هایی را از این دو کشور وارد می کنند و هر نوع خدمات و امکانات گردشگری را در اختیار آن ها قرار می دهند، اما حاضر نیستند از راهنمای ایرانی استفاده کنند. ما حتی گزارش این آژانس را هم به بخش مربوطه در سازمان میراث فرهنگی داده ایم؛ اما هنوز هیچ اتفاقی نیافتاده است.

عضو جامعه راهنمایان ایرانگردی و جهانگردی ایران، سپس این نکته را یادآور شد که برگزاری تورهای گردشگری - حال از هر نوعی - به عهده آژانس های دارنده بند «ب» است و هیچ ارگان، تشکل و یا هیاتی غیر از آنها اجازه برگزاری تور گردشگری ندارد و این وظیفه سازمان میراث فرهنگی است که در صورت بروز تخلف از سوی سایر ارگان ها، مساجد یا هایت های ورزشی یا...، وارد موضوع شود.

وی تاکید کرد: جمیع راهنمایان گردشگری انتظار دارند سازمان میراث فرهنگی با هماهنگی دستگاه های مرجع و متولی به فعالیت های اتباع خارجی که قالب کارشان تور گردشگری است، اما برچسبی غیر آن را به خود می زنند رسیدگی کند و از گسترش این جریان مانع شود.

ذبیح مند اضافه کرد: در حال حاضر گروه هایی با عنوان پژوهش باستان شناسی، حشره شناسی و تحقیقاتی به ایران سفر می کنند، از همه امکانات گردشگری و رفاهی هم استفاده می کنند، اما حاضر نیستند از راهنماهای تخصصی ایرانی در این زمینه استفاده کنند. این تورها که از تمام خدمات گردشگری بهره برده اند، نمی توانند تابع قوانین گردشگری کشور ما نباشند.

این مدرس دانشگاه سپس این پرسش ها را مطرح کرد که آیا ما چشم بسته می خواهیم گردشگری را در کشورمان توسعه دهیم؟ نمی خواهیم به تجربه های سایر کشورها ارزش بدهیم؟ و در ادامه نیز از نوع برخورد با موارد مشابه در کشوری دیگر یک مصداق آورد و اظهار کرد: در مالزی اتوبوس های گردشگری اجازه ندارند بدون همراهی راهنمای محلی حرکت کنند. پلیس گردشگری حتما روی این اتوبوس ها نظارت می کند و درصورت بروز تخلف، آنها را متوقف می کند.

این راهنمای گردشگری با اعتقاد بر وجود راهکارهای بسیار ساده برای حل این مساله گفت: بیشتر کشورهای گردشگرپذیر از پلیس گردشگر استفاده می کنند که روی گروه های بدون مجوز و بدون راهنما، نظارت شفاف دارند. در اماکن تاریخی نیز به جمعیتی بیشتر از یک خانواده بلیت نمی فروشند، مگر این که راهنمای محلی همراه شان باشد. با این کارها چند اتفاق می افتد، نخست تامین امنیت گردشگر، مجموعه و کشور و نظارت همزمان است، ضمن این که به اشتغالزایی کمک خواهد شد و قانون هم رعایت می شود.

وی بیان کرد: ما این انتظار را از سازمان میراث فرهنگی و دلتمردان داریم که از ایرانی ها نه تنها در برابر چینی ها، بلکه در برابر تمام اتباع خارجی که قصد سفر به ایران را دارند، حمایت و این چرخه اقتصادی را برای مردم کشور خودمان حفظ کنند.

ذبیح مند تاکید کرد: شرایط ویژه حال حاضر کشور ایجاب می کند خارجی هایی که به راحتی به ایران وارد می شوند، نتوانند در خانه های شخصی غیرمجاز اقامت کنند و حتما راهنمای رسمی و مجوزدار آنها را همراهی کند. این الزام ها نه تنها به حفظ چرخه اقتصادی هتل ها و رستوران های مجاز کمک می کند، بلکه در صورت نظارت، راهنمایان می توانند مثل همیشه بازوی توانمندی در تامین امنیت کشور باشند.

1