بهانه ای برای یادآوری یک مصوبه ی خاک خورده

29 می 2017 - 12:00 dsfr.ir/zv1wu

بهانه ای برای یادآوری یک مصوبه ی خاک خورده
برنا قاسمی
سردر باغ ملی

اتاقک ساخته شده در بالای سردری باغ ملی از زمان ساخت تا امروز بی استفاده بوده و می توان در ماه رمضان استفاده هایی مانند "نقاره خانه" از آن داشت.

"احمد مسجدجامعی"

پیشنهاد احمد مسجدجامعی برای تبدیل اتاقک قرار گرفته در بالای سر در باغ ملی به نقاره خانه، بهانه ای شد تا بار دیگر قدیمی های میراث فرهنگی درخواست توجه دوباره به مصوبه سال 1384 میدان مشق را مطرح کنند.

سید احمد محیط طباطبایی، پژوهشگر تهران قدیم با بیان این که اتاقک ساخته شده در بالای سردر باغ ملی، از زمان ساخت تا امروز تقریبا مورد استفاده نبوده است؛ گفت: با توجه به این که سردر باغ ملی به عنوان یک نماد ملی از گذشته باقی مانده است، می توان با هماهنگی با شهرداری تهران، خواست تا در مناسبت های خاص حتی مانند ماه مبارک رمضان، از ان برای زدن نقاره استفاده کرد.

صحبت در این زمینه کافی بود تا محیط طباطبایی - از اعضای شورای فنی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران - بار دیگر از دولت بخواهد «مصوبه سال 1384 درباره ی میدان مشق و با مضمون تبدیل مجموعه میدان مشق به عنوان تبدیل این محوطه ی تاریخی به مجموعه ی موزه های ملی در تهران و در این محور فرهنگی تاریخی مورد توجه قرار گرفته و عملی شود.»

اما اسکندر مختاری طالقانی، که در طول سال های گذشته رئیس محور فرهنگی تاریخی تهران بوده و یکی از کارشناسان قدیمی میراث فرهنگی است، گفت: تا جائی که اطلاع دارم از این مکان در گذشته به عنوان دیده بانی استفاده می شده و احتمالا در مراسم ها و اعیاد خاص نیز در این مکان نقاره زده می شده است.

او که در طرح بازسازی و ساماندهی سر در باغ ملی و فضای میدان مشق مشارکت داشته، درباره ی احتمال باز شدن درِ اصلی باغ ملی نیز اظهار کرد: براساس تفاهم نامه بین سازمان زیباسازی و میراث فرهنگی استان تهران، قرار است برای مدت معینی از این فضا استفاده ی فرهنگی شود . نگه داری ان توسط سازمان زیباسازی انجام شود.

وی با اشاره به پایان زمان مرمت و ساماندهی این محوطه ی تاریخی، موقعیت کنونی را بهترین زمان برای انجام این تفاهم نامه دانست.

احمد مسجد جامعی، عضو شورای شهر تهران؛ سوم خرداد و در مراسم آیین انتخاب موزه های برتر پیشنهاد کرد تا اتاقک سردر باغ ملی ماه مبارک رمضان به عنوان نقاره خانه مورد استفاده قرار گیرد. نواختن نقاره در زمان افطار در این محل می تواند باعث ایجاد طراوات شهری شود.

گفتنی است، سردر باغ ملی از بناهای به جا مانده از دوره قاجار است که در سال های 1301 تا 1304 توسط جعفرخان کاشانی نوسازی شده این بنا ورودی میدان مشق بوده است. میدان مشق از بزرگ ترین میدان های نظامی بوده و در حدود 400 متر طول و 400 متر عرض داشته است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری ایسنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1