25 سپتامبر 2023 - 17:37

بازدید از پژوهشکده هنرهای سنتی آسان می شود

25 ژوئیه 2015 - 11:50 dsfr.ir/jp0yr

بازدید از پژوهشکده هنرهای سنتی آسان می شود
بازدید مدیر کل یونسکو از پژوهشکده هنرهای سنتی

رییس پژوهشکده هنرهای سنتی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری گفت: به منظور تسهیل در بازدید علاقه مندان از این پژوهشکده و قرار گرفتن آنان در روند فعالیت هنرمندان و پژوهشگران؛ درِ شمالی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که این پژوهشکده نیز در آن قرار دارد بازگشایی می شود.

علیرضا بهرمان تصریح کرد: پژوهشکده هنرهای سنتی موازی با مطالعات پژوهشی در حوزه شناخت فناوری های کهن و ارزش های هنری نهفته در آثار به بحث مستندنگاری و اشاعه آن می پردازد و در نهایت این مطالعات را در قالب اشیاء هنری با فناوری های کهن مدل سازی می کند.

به گفته بهرمان در اقدام بعدی مدل های ساخته شده در نمایشگاه دائمی پژوهشکده هنرهای سنتی به نمایش گذاشته می شود که مورد بازدید عموم قرار می گیرد. از نکات برجسته نمایشگاه این است که بازدیدکنندگان علاوه بر رؤیت آثار هنری می توانند فرآیند تولید این آثار را هم که در کارگاه های پژوهشی این پژوهشکده صورت می گیرد، مشاهده کنند.

بهرمان با اشاره به اینکه در شمالی سازمان میراث فرهنگی از سال 88 بسته است، افزود: بازگشایی این در و فراهم شدن امکان بازدید آسان و آزادانه عموم از پژوهشکده هنرهای سنتی می تواند در شناساندن آثار فرهنگی و فعالیت های پژوهشی انجام شده در این پژوهشکده مؤثر باشد. با بازشدن این در مخاطبان همچنین می توانند از فروشگاه محصولات تولیدی پژوهشکده بازدید و نسبت به خرید تولیدات آثار هنری اقدام کنند.

« دنیای سفر » این نوشته را از « ایرنا » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.
1