28 فوریه 2020 - 05:28

حمایت فعالان و کارشناسان گردشگری از دکتر روحانی

17 می 2017 - 11:50 dsfr.ir/dj01l

حمایت فعالان و کارشناسان گردشگری از دکتر روحانی
احسان نادری پور
افتتاحیه کنوانسیون جهانی راهنمایان گردشگری

جمعی از فعالان، جامعه علمی و کارشناسان #گردشگری کشور در بیانیه ای از دکتر حسن #روحانی در #انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری حمایت کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:

«گردشگری در فرآیند جهانی شدن به عنوان مهم ترین صنعت دنیا و محور تحول نظام اجتماعی جوامع در ابعاد فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی محسوب می شود و با توجه به کارکردهای میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که عبارت است از درآمدزایی، اشتغال آفرینی، عدالت گستری، فقرزدایی، پایداری و حفظ محیط زیست، این صنعت در اولویت دستور كار سیاست گذاری، برنامه ریزی و مدیریت کشورهای جهان قرار گرفته است.»

دولت جناب آقای دکتر روحانی برای حفظ امنیت و عزت ملت ایران، با تلاش بسیار توانست پس از تحریم های خسارت بار با انعقاد توافق نامه برجام و پایان دادن به پروژه ایران هراسی، رویکرد نوینی نسبت به ملت و کشور ایران از سوی جامعه جهانی ایجاد کند.

جامعه علمی و کارشناسی صنعت گردشگری ایران با توجه به آنچه در راستای بهبود فرآیند میهمانی و میزبانی عزتمندانه در این دولت اتفاق افتاد با امضای این نامه از جناب آقای دکتر حسن روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کند و با تکیه بر توان کارشناسی خود در ارائه نظریه، راهبرد، برنامه و مدیریت این امر دانش محور و تخصصی از دولت جناب آقای دکتر روحانی پشتیبانی می کند.»

امضاکنندگان این نامه در پایان نیز برای بهبود امور در پیشرفت و گسترش صنعت گردشگری پایدار، عدالت محور و فقرزدا برحسب توسعه مقاصد، اجرای آمایش سرزمین در همه مناطق ایرانشهر باشكوه، برانگیختن مشارکت ملی و محلی برای توسعه ایرانگردی و تحقق اقتصاد مقاومتی در تعامل سازنده با جهان اعلام آمادگی و همكاری کرده اند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
2 + 12 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1