میراث جهانی، بستری برای توسعه پایدار فرهنگی

29 آوریل 2017 - 10:40 dsfr.ir/p458a

میراث جهانی، بستری برای توسعه پایدار فرهنگی
unesco.org
11 قنات ایرانی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده اند

آنچه «میراث جهانی یونسکو» خوانده می شود مجموعه آثاری است که فارغ از نژاد و مذهب به همه ملت های جهان تعلق دارد.

کنوانسیون میراث جهانی در نوامبر 1972 میلادی به تصویب مجمع عمومی میراث جهانی رسیده است. هدف از کنوانسیون میراث جهانی، شناسایی آثار تاریخی، طبیعی و فرهنگی مهم جهانی و تلاش برای حفاظت از آن و انتقالش به نسل های آینده است. این کنوانسیون اهدافی جهانی مهمی ازجمله توسعه پایدار فرهنگی و تقویت امنیت و صلح جهانی را تعقیب می کند. امروز بیش از 190 کشور دنیا عضو این کنوانسیون هستند و 1052 محوطه فرهنگی و طبیعی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

ایران در نخستین سال های تصویب کنوانسیون در سال 1975 میلادی به عضویت آن درآمد و سه سال پس از عضویت، سه اثر شاخص و برجسته خود را برای ثبت در فهرست میراث جهانی پیشنهاد کرد. از آن تاریخ تاکنون، ایران همواره با اهداف و برنامه های یونسکو که براساس سهیم کردن همه انسان ها در بهره برداری از دانش پی ریزی شده به منظور پیشبرد فرهنگ و صلح طلبی و توسعه انسانی و پایدار به عنوان عضوی فعال و مؤثر مشارکت داشته است. ایران مهد تمدن های تأثیرگذار در فرهنگ و تاریخ بشر بوده و به رسالت خود در این زمینه واقف است؛ از این روست که با رسمیت بخشی و صیانت از فرهنگ ها و درنظر گرفتن حقوق انسانی، آثاری به دنیا معرفی می کند که سعی در ارتقای سطح فرهنگ و تشویق گفت وگو و تعامل مؤثر میان تمدن ها و صلح و آرامش برای جهانیان دارد.

ایران در طول سال ها، به دلایل گوناگون از جمله جنگ تحمیلی و اوضاع بعد از جنگ، با روندی پرفراز و نشیب در این کنوانسیون حضور داشته، اما آثار فرهنگی ای که در قالب میراث جهانی خود به دنیا معرفی می کند، هر کدام، گوشه ای از تعالی فکری، فرهنگی، هنری و فناوری سنتی تمدن بزرگ این سرزمین پُرافتخار است که سعی در نشر اهداف والا در دستیابی به صلح و امنیت جهانی دارد.

پس از ثبت سه اثر اولیه ایران در فهرست میراث جهانی، این روند با وقفه ای 24 ساله مواجه شد و در سال 1382 با ثبت تخت سلیمان این فرآیند از سر گرفته شد. از آن پس، در دوره های مختلف، با تلاش دست اندرکاران، آثار برجسته و ارزشمندی از کشور در فهرست میراث جهانی به ثبت رسیده است. در چهار سال اخیر و طی دولت یازدهم نیز خوشبختانه، با تلاش و اقدامات شایسته، پس از عبور از مراحل روند ثبت که کار گروهی گسترده ای می طلبد، تعداد پرونده های ایران در فهرست میراث جهانی به 21 اثر با موضوعات متنوع از نقاط مختلف کشور با اقلیم گوناگون و از دوره های مختلف تاریخی رسیده است.

ایران اکنون با ثبت 21 اثر در فهرست میراث جهانی در میان 161 کشور عضو یونسکو که آثار جهانی ثبت شده در این فهرست دارند، رتبه یازدهم را به خود اختصاص داده است.

1