4 برابر متوسط جهانی خاک از دست می دهیم

15 مارس 2017 - 16:00 dsfr.ir/wu2do

فرونشست زمین

نزدیک به 4 برابر متوسط جهانی خاک از دست می دهیم و بیش از 100 برابر آبی که به زمین نفوذ می کند آب استفاده می کنیم.

مدیر اجرایی پروژه های بین المللی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور با بیان اینکه هم اکنون نزدیک به 4 برابر متوسط جهانی خاک از دست می دهیم و بیش از 100 برابر آبی که به زمین نفوذ می کند آب استفاده می کنیم، گفت: برای مقابله با معضلات آب و خاک باید شناسنامه ای برای حوزه آبخیز تهیه و در دفاتر توسعه محلی اتاق فکر ایجاد شود.

مهندس هوشنگ جزی در سومین کارگروه اجرایی پروژه جامع مدیریت حوزه آبخیز، تصریح کرد: سازمان جنگل ها و مراتع، تجارب 20 سال خود از پروژه های پایلوت در کشور را در قالبی جمع آوری و تحت عنوان طرح جامع مدیریت حوزه آبخیز ابلاغ کرده است. اجرای طرح مدیریت جامع حوزه های آبخیز باعث جلوگیری از موازی کاری ها و رفع بسیاری از مشکلات موجود در راه حفظ و احیای منابع طبیعی می شود.

مدیر اجرایی پروژه های بین المللی سازمان جنگل ها به رویکرد مبتنی بر توسعه و پیشرفت 5 سرمایه انسانی، فیزیکی، مالی، طبیعی و اجتماعی اشاره کرد و گفت: اکنون این سرمایه ها به خوبی مدیریت نمی شوند و باید توجه جدی به این امر داشت. وی گفت: با توجه به سرمایه های خوبی که در کشور داریم خوب است که برای حوزه های مرتبط، برنامه های مشخص و جامعی ارائه کنیم تا بتوان از این سرمایه ها به خوبی استفاده کرد. جزی با بیان اینکه نیاز به برنامه منسجم داریم، یادآورشد: درحال حاضر، بیشتر تمرکز ما روی تلفیق بودجه است نه تلفیق برنامه.

جزی در بخشی از گفته های خود از نشست 60 تا 65 درصدی زمین در دشت میناب خبر داد و گفت: در آبخوان ها نشست های خطرناکی دیده می شود و دشت میناب در حال نابودی است که این نشان می دهد موضوعات مربوط به آب های زیرزمینی به حوزه های دیگر هم مربوط می شود؛ لذا نباید از ارتباط حوزه ها با هم غافل شد.

مدیر اجرایی پروژه های بین المللی سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری تشکیل ستاد مناسب برنامه ریزی، انتخاب حوزه آبخیز، تدوین برنامه راهبردی حوزه، ظرفیت سازی، توانمندسازی و آموزش، هماهنگی پروژه های دولتی و فعالیت های مردمی، اجرا، نظارت، پایش، ارزیابی و مستندسازی را از گام های اصلی تشکیل حوزه آبخیز برشمرد.

1