21 ژانویه 2022 - 02:52
http://dsfr.ir/9oebsc

برچسب : Daskyleion

کشفی مربوط به جنگ ایران و یونان

کشفی مربوط به جنگ ایران و یونان

باستان شناسان با کاوش در یکی از شهرهای باستانی ترکیه به کتیبه سنگی تاریخی برخوردند که تصاویری از صحنه های...