17 آوریل 2024 - 12:56

فصل دوم کاوش های باستان شناسی در خیابان مولوی شروع شد

20 ژوئیه 2015 - 17:20 dsfr.ir/223ug

فصل دوم از کاوش های باستان شناسی در محدوده خط انتقال فاضلاب خیابان مولوی تهران به منظور شناسایی لایه های دیگری از محوطه های باستانی شروع شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، مشاهده تکه های سفال توسط مهسا وهابی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته باستان شناسی در میان حفاری های فاضلاب چهارراه مولوی در سال گذشته کاوش های اضطراری باستان شناسی را به همراه داشت که به کشف اسکلت زن 7 هزار ساله منجر شد.

این اسکلت پس از شناسایی ژنتیک، مستندسازی، اسکن نوری و تحکیم سازی در یک محفظه شیشه ای قرار گرفت که قرار است این مکان با همکاری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان زیباسازی شهرداری به یک سایت موزه تبدیل شود.

پس از شروع طرح لوله گذاری شرکت فاضلاب تهران حدفاصل میدان های محمدیه تا قیام و کشف آثار گوناگون زیرسطحی، مستندسازی شواهد گذشته و عملیات گمانه زنی باستان شناختی در کنار اسکلت 7 هزار ساله قبلی، بقایای دومین اسکلت انسانی که احتمالا مربوط به همان بازه زمانی بود نیز کشف شد.

حال بعد از گذشت چند ماه از کشف اسکلت زن 7 هزار ساله کارشناسان پژوهشکده  باستان شناسی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری موفق شدند چهره  این زن را بازسازی کنند. در این اقدام، نخست اسکلت به صورت فتواسکن مستندنگاری شد و تصاویری که به دست آمد با استفاده از رایانه به صورت نقشه فتوگرامتری شامل نقطه، خط و سطح پوششی از اسکلت درآمد  و در مرحله  بعدی نقشه اسکلت تبدیل به اطلاعات سه بعدی شد و همه  بخش های آن حجم دار شدند.

کاوش اضطراری محدوده خط انتقال فاضلاب در بافت قدیم تهران (خیابان مولوی) به سرپرستی محمد اسماعیل اسماعیلی جلودار که مجوز آن توسط رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر شده است تا ششم شهریور سالجاری ادامه دارد.

1