26 نوامبر 2023 - 23:17

اجرای طرح توسعه واقعیت مجازی در سه موزه تا پایان سال

19 دسامبر 2016 - 11:00 dsfr.ir/247hu

اجرای طرح توسعه واقعیت مجازی در سه موزه تا پایان سال
menegin.com
اپلیکیشن واقعیت مجازی برای موزه ها فعال می شود

طرح توسعه #اپلیکیشن واقعیت مجازی تا پایان سال جاری در #موزه ملی #ایران، کاخ موزه #نیاوران و #سعدآباد اجرایی می شود.

"رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری سازمان میراث فرهنگی"

به گزارش «میراث آریا»، سید امیرحسین مطلبی افزود: «اپلیکیشن واقعیت مجازی که در حال حاضر در تعدادی از موزه های سعدآباد فعال شده است، تا پایان سال جاری در موزه ملی ایران و کاخ موزه نیاوران نیز قابل استفاده خواهد بود.»

به گفته او، بازدیدکنندگان می توانند پس از ورود به این کاخ موزه ها، اپلیکیشن واقعیت مجازی را دانلود و سپس با قرار دادن دوربین گوشی هوشمند خود مقابل اشیای موزه ها، اطلاعات کافی را دریافت کنند.

این اپلیکیشن که با همکاری مرکز فناوری و اطلاعات سازمان و معاونت میراث فرهنگی تهیه شده، با محتوای کامل و جامع، گردشگران و بازدیدکنندگان را با آثار و اشیای موجود در موزه ها آشنا می کند.

1