دیجیتالی شدن اطلاعات اشیای شهر سوخته

15 اکتبر 2016 - 10:30 dsfr.ir/4964m

دیجیتالی شدن اطلاعات اشیای شهر سوخته
عصر هامون
اشیای کشف شده شهر سوخته

4 هزار شیء مطالعاتی کشف شده از بخش مسکونی پایگاه میراث جهانی شهر سوخته در پایگاه ثبت داده های این محوطه باستانی ساماندهی و مورد پژوهش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون گروه باستان شناسی شهر سوخته با بیان اینکه اطلاعات مربوط به اشیای یافته شده در محوطه باستانی شهر سوخته در این پایگاه داده ها قرار داده شده، تصریح کرد: «با طراحی این پایگاه یک امکان با قابلیت به روزرسانی برای تمامی محوطه های باستانی به وجود می آید و تقسیم بندی فضا و مکان در کاوش های باستان شناسی با توجه به موقعیت سایت، از طریق آن در دسترس قرار می گیرد.»

به گفته این باستان شناس، پایگاه داده ها به گونه ای طراحی شده که کاربر تنها به قسمت ورود اطلاعات دسترسی دارد. حسین مرادی ادامه داد: «همچنین مسوول پروژه امکان گزارش گیری از کار کاربران و اطلاعات مربوط به پروژه را خواهد داشت و می تواند روند کارکرد کاربران را کنترل کند.

دیدگاه شما

CAPTCHA
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
19 + 0 =
این سوال برای تشخیص اسپم نبودن می باشد.
1